Inboedelverzekering

De inboedelverzekering dekt onder andere de schade aan de spullen in uw huis als gevolg van in de polis genoemde risico’s.

Sorteer op:

Vergelijking van alle inboedelverzekeraars

1. InShared Inboedelverzekering

9.432

2. United Insurance Inboedelverzekering

9.104

3. Promovendum Inboedelverzekering

8.758

4. Woongarant Inboedelverzekering

8.266

5. ING Inboedelverzekering

8.261

6. ABN AMRO Inboedelverzekering

8.085

7. Nationale-Nederlanden Inboedelverzekering

8.019

8. BLG Inboedelverzekering

8.000

9. Interpolis Inboedelverzekering

7.857

10. Verzekeruzelf.nl Inboedelverzekering

7.855

11. SNS Inboedelverzekering

7.835

12. Generali Inboedelverzekering

7.809

13. Turien & Co. Inboedelverzekering

7.742

14. Aegon Inboedelverzekering

7.733

15. Centraal Beheer Inboedelverzekering

7.651

16. Reaal Inboedelverzekering

7.549

17. Delta Lloyd Inboedelverzekering

7.431

18. SV Direct Inboedelverzekering

7.261

19. Unigarant Inboedelverzekering

7.243

20. OHRA Inboedelverzekering

7.176

21. ANWB Inboedelverzekering

7.157

22. Ditzo Inboedelverzekering

7.082

23. Avéro Achmea Inboedelverzekering

6.964

24. National Academic Inboedelverzekering

6.909

25. ZLM Inboedelverzekering

6.823

26. Zelf Inboedelverzekering

6.811

27. Kroodle Inboedelverzekering

6.750

28. Kruidvat Inboedelverzekering

6.738

29. FBTO Inboedelverzekering

6.686

30. HEMA Inboedelverzekering

6.671

31. Allsecur Inboedelverzekering

6.667

32. Eigen Huis Inboedelverzekering

6.667

33. London Inboedelverzekering

6.663

34. ASR Inboedelverzekering

6.627

35. Klaverblad Inboedelverzekering

6.570

36. Bruns ten Brink Inboedelverzekering

6.557

37. Allianz Inboedelverzekering

6.544

38. EAG Inboedelverzekering

6.443

39. Polis Direct Inboedelverzekering

6.345

40. Florius Inboedelverzekering

6.320

41. De Goudse Inboedelverzekering

6.240

42. DAK Inboedelverzekering

6.175

43. Univé Inboedelverzekering

6.174

44. Nh1816 Inboedelverzekering

6.171

45. BNP Paribas Cardif Inboedelverzekering

6.075

46. MoneYou Inboedelverzekering

6.020

47. RVS Inboedelverzekering

6.020

48. Proteq Inboedelverzekering

5.850

49. Aon Direct Inboedelverzekering

5.821

50. Lancyr Inboedelverzekering

5.733

51. AXA Inboedelverzekering

5.533

52. ZEKUR Inboedelverzekering

5.083

53. De Zeeuwse Inboedelverzekering

4.769

54. AnsvarIdéa Inboedelverzekering

4.769

55. Nedasco Inboedelverzekering

4.619

56. Nationaal Spaarfonds Inboedelverzekering

4.412

57. Zevenwouden Inboedelverzekering

4.333

58. Meeùs Inboedelverzekering

4.333

59. IAK Inboedelverzekering

3.667

60. onna-onna Inboedelverzekering

0.000

61. PolisVoorMij Inboedelverzekering

0.000

62. VvAA Inboedelverzekering

0.000

63. BOVAG Inboedelverzekering

0.000

64. De Vereende Inboedelverzekering

0.000

65. Neckermann Inboedelverzekering

0.000

66. Trekpleister Inboedelverzekering

0.000

67. WitGeld Inboedelverzekering

0.000

68. Huis In Eén Inboedelverzekering

0.000

69. nowGo Inboedelverzekering

0.000

70. Polis Pakket Inboedelverzekering

0.000

71. Deck Inboedelverzekering

0.000

Wat is een inboedelverzekering?

De inboedelverzekering dekt onder andere de schade aan de spullen in uw huis als gevolg van in de polis genoemde risico’s.

Welke risico’s zijn verzekerd?

Dat kunnen risico’s zijn als brand, storm, diefstal, neerslag, bliksem, explosie of vorst. De financiële gevolgen hiervan zijn vaak zeer groot. De schade die de verzekeraar vergoedt, is vaak vele malen hoger dan de door u betaalde premie voor de verzekering.

Polisvoorwaarden verschillen per verzekeraar. Vaak kunt u naast de standaarddekking ook kiezen voor een uitgebreidere dekking. Voor bepaalde zeer waardevolle spullen, bijvoorbeeld sieraden, kunt u een speciale verzekering afsluiten.

Korte omschrijving

Een groot aantal gevaren is verzekerd (brand, rook- en roetschade, storm, inbraak en diefstal, diverse vormen van waterschade, aanrijdingen, vandalisme). Als reparatie niet mogelijk is, wordt de nieuwwaarde vergoed. Uitgesloten blijven oorzaken met een catastrofeachtig karakter, zoals oorlogssituaties, atoomkernreacties, overstromingen.

Deze verzekering wordt vaak ‘brandverzekering’ genoemd, verwijzend naar het belangrijkste risico dat vroeger was gedekt. Maar inmiddels is de dekking veel ruimer. Verzekeraars concurreren niet alleen op prijs, maar ook op voorwaarden. In zijn algemeenheid gelden er doorgaans welbeperkingen (onder meer in verband met diefstalgevoeligheid) voor inwoners van grote steden en voor kamerbewoners. Naast directe schade aan de inboedel zijn ook bepaalde kosten gedekt, zoals de kosten van het opruimen na een schade, of het opsporen van de oorzaak van een lekkage.

Wat mag u van een verzekeraar verwachten?

Wanneer u een schade bij de verzekeraar of uw verzekeringsadviseur meldt, zal de verzekeraar of uw verzekeringsadviseur u zo snel mogelijk informeren of uw schade onder de dekking van uw verzekering valt. Wanneer dit het geval is, zal de verzekeraar zo snel mogelijk overgaan tot de daadwerkelijke schaderegeling.

Wanneer u het oneens bent met de wijze waarop de schade door een expert is vastgesteld, dan kunt u een contra-expertise laten uitvoeren. Deze contra-expertise wordt door de verzekeraar vergoed.

Wat zijn uw verplichtingen?

Er moet premie voor deze verzekering worden betaald. Over de premie wordt assurantiebelasting geheven. Soms worden er ook poliskosten in rekening gebracht.

Heeft u schade, dan moet u dit zo snel mogelijk aan uw verzekeraar of uw verzekeringsadviseur melden.

Als er iets in uw situatie verandert, moet u dit ook zo snel mogelijk laten weten aan uw verzekeraar of uw verzekeringsadviseur. Schade en de gevolgen ervan moet u zo veel mogelijk beperken.

Van welke factoren is de hoogte van de premie afhankelijk?

Een aantal dingen is belangrijk als de verzekeraar de premie bepaalt. De volgende zijn het belangrijkst:

 • De waarde van de spullen.
 • Waar u woont.
 • Type woning.
 • Eventueel genomen inbraakpreventieve maatregelen.
 • Omvang van de dekking.
 • Schadeverleden.
 • Al dan niet garantie tegen onderverzekering.

Wat wordt er behalve schade nog meer van de premie betaald?

Van de premie wordt, behalve schade, ook het volgende betaald:

 • De kosten van voorlichting om schade te voorkomen.
 • De kosten van de schaderegeling.
 • (Contra-)expertise.
 • Bereddingskosten.
 • Vergoeding opruimingskosten.
 • Vergoeding saneringskosten
 • De kosten van de verzekeraar. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor het bedenken en verkopen van de verzekering. En voor de administratie en voor het geven van informatie aan klanten.
 • De kosten van de bank of verzekeringsadviseur. Sluit u de verzekering af via een bank of verzekeringsadviseur? Dan betaalt de verzekeraar meestal ook een bedrag aan de bank of verzekeringsadviseur. Dit bedrag wordt provisie genoemd.
 • Stichting Salvage Deze landelijke organisatie zorgt na een brand voor persoonlijke hulpverlening, maximale schadebeperking en zaakwaarneming namens verzekeraars.

Let op

 • De belangrijkste verschillen in de verschillende dekkingen vind je waar het gaat om kostbare zaken, zoals juwelen, schilderijen, verzamelingen, audio-video-apparatuur en elektronica. Alle verzekeraars vergoeden deze zaken tot een bepaald maximum bedrag, maar die bedragen verschillen van geval tot geval.
 • De meeste verzekeraars hanteren regionale tarieven (grote steden het duurst).
 • Preventieve maatregelen (vooral inbraakpreventie) kunnen premiekorting opleveren.
 • Let erop dat het verzekerd bedrag overeenkomt met de volledige (nieuw)waarde van je inboedel. Als bij schade blijkt dat het verzekerd bedrag te laag is, dan krijg je een gedeeltelijke schadevergoeding. Veel verzekeraars bieden echter verzekeringsmogelijkheden met ‘garantie tegen onderverzekering’.
 • Verzekeraars hebben een Inboedelwaardemeter, waarmee je eenvoudig de nieuwwaarde van je inboedel kunt berekenen.
 • Voor risico’s die moeilijk te verzekeren zijn (bijvoorbeeld inboedels van woonwagens of op grond van eerder schadeverloop), kun je bij een speciale verzekeraar (De Vereende) terecht.