AOV

Als je arbeidsongeschikt wordt als gevolg van een ongeval of door ziekte, geeft deze verzekering een periodieke uitkering tot maximaal 67 jaar.

AOV's vergelijken
Ontdek hier ook de goedkoopste verzekering
Sorteer op:

Vergelijking van alle AOV's

1. Avéro Achmea AOV

8.463

2. Univé AOV

8.370

3. Allianz AOV

7.908

4. Movir AOV

7.232

5. Centraal Beheer AOV

7.085

6. GoedGenoeg AOV

7.059

7. Generali AOV

7.032

8. TAF AOV

6.976

9. Reaal AOV

6.893

10. Aegon AOV

6.891

11. De Amersfoortse AOV

6.702

12. Interpolis AOV

6.435

13. Nationale-Nederlanden AOV

6.235

14. OHRA AOV

5.455

15. AXA AOV

4.993

16. Woongarant AOV

4.636

17. De Goudse AOV

4.356

18. ING AOV

4.333

19. ASR AOV

4.267

20. Klaverblad AOV

3.815

21. Loyalis AOV

3.762

22. Falcon Leven AOV

0.000

23. Nedasco AOV

0.000

24. Callas AOV

0.000

Wat is een AOV?

Als je arbeidsongeschikt wordt als gevolg van een ongeval of door ziekte, geeft deze verzekering een periodieke uitkering tot maximaal 67 jaar.

Deze verzekering is bedoeld voor zelfstandig ondernemers en directeuren-grootaandeelhouders, die geen aanspraak (kunnen) maken op uitkeringen van een werknemersverzekering, zoals de WIA.

Korte omschrijving

De arbeidsongeschiktheidsverzekering keert een vooraf afgesproken bedrag uit voor iedere dag dat je arbeidsongeschikt bent. Je hebt een grote vrijheid om de verzekeringsvoorwaarden mee te bepalen. Doorgaans echter wordt met de verzekeraar afgesproken dat je maximaal tachtig procent van het (gemiddelde) inkomen mag verzekeren.
Raak je gedeeltelijk arbeidsongeschikt, dan vindt ook een gedeeltelijke uitkering plaats volgens een in de polis vastgelegde uitkeringsschaal. Het is gebruikelijk dat je een bepaalde wachttijd bepaalt; een eigenrisicoperiode waarover geen uitkering plaatsvindt.

Vangnetverzekering

Hoewel verzekeraars natuurlijk hun uiterste best doen om iedereen (soms onder voorwaarden) te accepteren voor een reguliere arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV), kan het voorkomen dat je er, vanwege medische problemen, niet in slaagt om een reguliere AOV af te sluiten. In dat geval is de vangnetverzekering die veel verzekeraars aanbieden, misschien een alternatief.

Openstelling

Sinds 1 november 2008 staat de vangnetregeling voor zelfstandigen weer volop in de belangstelling. Dit omdat, tot 1 februari 2009, zowel bestaande als startende ondernemers in aanmerking komen voor deze vangnetregeling. Na 1 februari 2009 staat de vangnetverzekering alleen nog open voor startende ondernemers (korter dan drie maanden werkzaam als zelfstandige).

Hoe vraag je een vangnetverzekering aan?

Voor de meeste mensen biedt de reguliere markt voldoende mogelijkheden voor het afsluiten van een geschikte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Vraag daarom eerst voor 1 februari 2009 een offerte aan voor een reguliere AOV. Word je toch op medische gronden afgewezen, dan bieden veel verzekeraars een vangnetverzekering aan.

Eigenschappen vangnetverzekering

De al een paar jaar bestaande vangnetverzekering is op verzoek van de overheid en organisaties van zelfstandigen door veel verzekeraars verbeterd. De verbeterde vangnetverzekering heeft over het algemeen de volgende eigenschappen. Voor exacte voorwaarden en ook voor de premies, kun je informeren bij je verzekeraar of verzekeringsadviseur.

Wachttijd Eén jaar (wás twee jaar) In het geval van arbeidsongeschiktheid start je uitkering na één jaar
Verzekerd bedrag € 12.100,- (70% minimumloon) Als je gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, ontvang je een percentage van dit bedrag
Uitkeringscriterium Gangbare arbeid Als je arbeidsongeschikt bent, dan wordt er gekeken of je eventueel nog ander werk kunt doen
Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid Ja Je betaalt geen premie als je arbeidsongeschikt bent
Indexering Ja Jaarlijkse aanpassing van het te verzekeren risico, de uitkering en de premie met hetzelfde percentage als het wettelijk minimumloon
Beperkte uitkeringsduur Nee Als je arbeidongeschikt bent en blijft, loopt de uitkering door tot je de leeftijd van 67 hebt bereikt

De vangnetverzekering is bedoeld voor moeilijk verzekerbare risico’s. Het gaat dan om zelfstandigen die geweigerd worden door een verzekeraar of alleen een verzekering kunnen afsluiten met uitsluitingen of hoge premies. Voorwaarde is wel dat er binnen drie maanden na de start van de onderneming een offerte is aangevraagd voor een (normale) arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Tips

  • Veel verzekeraars hebben een aparte verzekering voor startende ondernemers (die nog geen drie jaar zelfstandig ondernemer zijn. Deze ‘instapverzekering’ biedt de meest noodzakelijke dekkingen tegen een relatief geringe premie. Als je als ondernemer een tijd actief bent en over wat meer financiële middelen beschikt, kun je overstappen naar een arbeidsongeschiktheidsverzekering met ruimere voorwaarden.
  • Je kunt voor een belangrijk deel de hoogte van de premie zelf bepalen door kritisch naar de dekking te kijken.
  • Wil je een uitkering gelijk aan 80% van je gemiddelde inkomen, of kan het minder omdat je een kapitaal achter de hand hebt, of omdat je partner een inkomen heeft?
  • Heb je voldoende financiële middelen om een bepaalde periode te overbruggen, dan kun je de wachttijd verlengen.
  • Wil je dat de uitkering wordt geïndexeerd, of niet om dat je bijvoorbeeld verwacht dat je maandlasten zullen afnemen (bijvoorbeeld omdat kinderen uit huis gaan)?
  • Voor welk ‘arbeidsongeschiktheidscriterium’ kies je? Misschien raak je arbeidsongeschikt voor het werk dat je nu verricht, maar ben je bereid ander werk aan te nemen dat je nog wel kunt verrichten. In dat geval zal de premie lager uitvallen.
  • Meestal wordt uitgegaan van een eindleeftijd van 67 jaar. Als je toch al van plan was eerder te stoppen met werken kun je de maximale uitkeringsduur verminderen en zo de hoogte van de premie.
  • De premie is fiscaal aftrekbaar van de inkomstenbelasting.