Kostbaarhedenverzekering

Deze verzekering biedt dekking voor waardevolle voorwerpen of verzamelingen als die door een oorzaak van buitenaf beschadigd, vermist of verloren raken.

Kostbaarhedenverzekeringen vergelijken
Ontdek hier ook de goedkoopste verzekering

Wat is een kostbaarhedenverzekering?

Deze verzekering biedt dekking voor waardevolle voorwerpen of verzamelingen als die door een oorzaak van buitenaf beschadigd, vermist of verloren raken.

Deze kostbaarheden kunnen bijvoorbeeld zijn: antiek en kunstvoorwerpen, sieraden, muziekinstrumenten, foto- en filmapparatuur, audio-/video-apparatuur, postzegel-, munt- of andere verzamelingen e.d.
Bijna alle schadeoorzaken zijn gedekt, waar die ook zijn ontstaan.

Korte beschrijving

Uitgesloten zijn catastrofeachtige risico’s (overstroming, oorlog e.d.) en slijtage door normaal gebruik, schade door gebreken in het voorwerp zelf, maar ook ernstige schuld of onzorgvuldigheid van de verzekeringnemer. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het zelf ondeskundig uitvoeren van reparaties.
Bij nieuwe kostbaarheden wordt het verzekerd bedrag gebaseerd op de aankoopprijs. Oudere voorwerpen worden getaxeerd; het taxatiebedrag wordt dan als verzekerd bedrag genomen. Als het voorwerp kan worden gerepareerd, worden de herstelkosten vergoed. Is dit niet mogelijk (bijvoorbeeld bij diefstal), dan geldt het getaxeerde bedrag, de dagwaarde of de nieuwwaarde als uitkeringsmaatstaf.

De premie wordt uitgedrukt in een promillage van het verzekerd bedrag en varieert ruwweg tussen 2 promille en 30 promille, afhankelijk van de zaak waar het om gaat, en soms van het dekkingsgebied (Nederland-, Europa- of werelddekking) en/of de beveiliging (bijvoorbeeld bij antiek en kunstvoorwerpen).

Let op

  • Bij kostbaarheden die ook gebruiksvoorwerp zijn (zoals muziekinstrumenten en foto-/filmapparatuur) wordt schade als krassen, deuken en schrammen alleen vergoed als het verzekerde voorwerp daarnaast verdere schade heeft opgelopen.
  • Bij gebruiksvoorwerpen wordt, afhankelijk van de ouderdom, een afschrijvingspercentage in mindering gebracht. Eventueel kan een aanvullend bedrag worden uitgekeerd als het verzekerde voorwerp na herstel toch in waarde is gedaald.
  • Bij verzekering van twee of meer bij elkaar horende voorwerpen (bijvoorbeeld een paar oorbellen) kan, naast de uitkering voor het beschadigde of verloren geraakte voorwerp, een aanvullende uitkering worden verstrekt, omdat het overblijvende voorwerp ook in waarde is gedaald.
  • De inboedelverzekering biedt meestal een beperkte dekking als het om kostbaarheden gaat. Vaak zijn deze tot een maximumbedrag meeverzekerd. Kijk of dat bedrag voldoende voor je is. Is dat niet het geval, dan is een kostbaarhedenverzekering nuttig.

Reviews van kostbaarhedenverzekeringen