Scooterverzekering

De wet verplicht iedereen die op een bromfiets of scooter rijdt zich te verzekeren tegen de gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid.

Wat is een scooterverzekering?

De wet verplicht iedereen die op een bromfiets rijdt zich te verzekeren tegen de gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid.

Deze dekking vormt de basis van de basis van de verzekering. Desgewenst kun je de verzekering uitbreiden met een cascodekking die de schade dekt die aan je bromfiets is toegebracht.

De bromfietsverzekering dekt in elk geval de schade die je met dit ‘motorrijtuig’ aan derden kunt toebrengen. Daarbij is het mogelijk om bijvoorbeeld diefstal van de bromfiets mee te verzekeren en ook schade aan de bromfiets door een aanrijding, ook als je daaraan zelf schuldig bent.
Sommige verzekeraars bieden de mogelijkheid van een volledige cascodekking (‘all-riskverzekering’).
In dat geval zijn zaken verzekerd als schade door brand of ontploffing; door storm, diefstal, joyriding; schade ontstaan door botsing met loslopende dieren; schade ten gevolge van een botsing, aanrijding, omslaan, te water of van de weg geraken, etc.

Let op:

  • De premie voor het WA-gedeelte en het cascogedeelte worden apart berekend. Voor de WA-premie wordt gekeken of de bromfiets wel of geen versnellingen heeft (met versnellingen is de WA-premie meestal hoger). De cascopremie is gekoppeld aan de cataloguswaarde.
  • Voor oldtimers geldt meestal een lagere premie.
  • Soms wordt bij de premievaststelling rekening gehouden met de leeftijd van de bestuurder.
  • Vooral het diefstalrisico van bromscooters blijkt zeer hoog. Daardoor is dat risico lastig te verzekeren en leidt zeker tot hoge premies en eigen risico’s bij diefstal. Het WA-risico van koeriersdiensten (waaronder ook pizzabezorgers) is eveneens zo hoog, omdat vele verzekeraars niet bereid zijn dat risico te dekken.
  • Tegen een meerpremie kunnen accessoires worden meeverzekerd. Deze accessoires dalen jaarlijks in waarde. Kijk dus regelmatig of dat deel van de verzekering nog wel lonend is.

Scooter kopen
Elektrische scooter