Rechtsbijstandverzekering

Sorteer op:

Vergelijking van alle rechtsbijstandverzekeraars

1. Lancyr Rechtsbijstandverzekering

8.257

2. Nationale-Nederlanden Rechtsbijstandverzekering

8.235

3. InShared Rechtsbijstandverzekering

7.991

4. Centraal Beheer Rechtsbijstandverzekering

7.953

5. Woongarant Rechtsbijstandverzekering

7.815

6. ASR Rechtsbijstandverzekering

7.782

7. Verzekeruzelf.nl Rechtsbijstandverzekering

7.750

8. ABN AMRO Rechtsbijstandverzekering

7.514

9. FBTO Rechtsbijstandverzekering

7.365

10. Avéro Achmea Rechtsbijstandverzekering

7.345

11. Ditzo Rechtsbijstandverzekering

7.328

12. Zelf Rechtsbijstandverzekering

7.318

13. BLG Rechtsbijstandverzekering

7.313

14. London Rechtsbijstandverzekering

7.080

15. ZLM Rechtsbijstandverzekering

7.077

16. De Goudse Rechtsbijstandverzekering

7.030

17. ANWB Rechtsbijstandverzekering

6.991

18. Unigarant Rechtsbijstandverzekering

6.982

19. Aegon Rechtsbijstandverzekering

6.940

20. ING Rechtsbijstandverzekering

6.912

21. Polis Direct Rechtsbijstandverzekering

6.838

22. SNS Rechtsbijstandverzekering

6.811

23. Univé Rechtsbijstandverzekering

6.738

24. Reaal Rechtsbijstandverzekering

6.690

25. Delta Lloyd Rechtsbijstandverzekering

6.627

26. Klaverblad Rechtsbijstandverzekering

6.623

27. OHRA Rechtsbijstandverzekering

6.588

28. Florius Rechtsbijstandverzekering

6.583

29. Interpolis Rechtsbijstandverzekering

6.570

30. Aon Direct Rechtsbijstandverzekering

6.545

31. Allianz Rechtsbijstandverzekering

6.540

32. EAG Rechtsbijstandverzekering

6.475

33. MoneYou Rechtsbijstandverzekering

6.423

34. SV Direct Rechtsbijstandverzekering

6.383

35. IAK Rechtsbijstandverzekering

6.325

36. Bruns ten Brink Rechtsbijstandverzekering

6.257

37. Kruidvat Rechtsbijstandverzekering

6.220

38. RVS Rechtsbijstandverzekering

6.200

39. Generali Rechtsbijstandverzekering

6.100

40. DAK Rechtsbijstandverzekering

5.967

41. HEMA Rechtsbijstandverzekering

5.859

42. Promovendum Rechtsbijstandverzekering

5.833

43. BOVAG Rechtsbijstandverzekering

5.775

44. DAS Rechtsbijstandverzekering

5.703

45. ARAG Rechtsbijstandverzekering

5.468

46. Anker Rechtsbijstandverzekering

5.467

47. Nationaal Spaarfonds Rechtsbijstandverzekering

5.455

48. Proteq Rechtsbijstandverzekering

5.438

49. Turien & Co. Rechtsbijstandverzekering

5.400

50. ZEKUR Rechtsbijstandverzekering

4.636

51. Meeùs Rechtsbijstandverzekering

4.636

52. VvAA Rechtsbijstandverzekering

4.077

53. Orion Direct Rechtsbijstandverzekering

0.000

54. United Insurance Rechtsbijstandverzekering

0.000

55. Nh1816 Rechtsbijstandverzekering

0.000

56. De Zeeuwse Rechtsbijstandverzekering

0.000

57. De Vereende Rechtsbijstandverzekering

0.000

58. Nedasco Rechtsbijstandverzekering

0.000

59. Neckermann Rechtsbijstandverzekering

0.000

60. Trekpleister Rechtsbijstandverzekering

0.000

61. Zevenwouden Rechtsbijstandverzekering

0.000

62. AnsvarIdéa Rechtsbijstandverzekering

0.000

63. WitGeld Rechtsbijstandverzekering

0.000

64. Huis In Eén Rechtsbijstandverzekering

0.000

65. Polis Pakket Rechtsbijstandverzekering

0.000

66. Eigen Huis Rechtsbijstandverzekering

0.000

Wat is een rechtsbijstandverzekering?

Met een rechtsbijstandverzekering bent u verzekerd als u juridische problemen heeft.

Wat houdt een rechtsbijstandverzekering in?

Een rechtsbijstandverzekering geeft je recht op rechtshulp. Afhankelijk van de gekozen module zijn geschillen op (onder meer) de terreinen verkeer, wonen en inkomen (waaronder fiscaliteit en sociale wetgeving) verzekerd. Je hebt recht op juridische bijstand door de jurist van een rechtsbijstandverzekeraar. Maar ook de kosten van inschakeling van externe deskundigen of advocaten vallen onder de dekking, evenals de kosten van een gerechtelijke procedure.

Strafvervolging

De rechtsbijstandverzekering biedt niet alleen soelaas in conflicten, maar ook als je ten onrechte een dagvaarding ontvangt van de Officier van Justitie. Als dat een overtreding of een misdrijf betreft met betrekking tot de module waarvoor je bent verzekerd, dan kan de verzekering recht geven op bijstand in de strafzaak.
Vakantie

Conflicten in eigen land zijn al behoorlijk vervelend, maar vaak voel je je helemaal hulpeloos als je problemen krijgt in het buitenland. Hoe vind je in een vreemde taal de goede argumenten? Hoe overtuig je de politie ervan dat je geen schuld hebt aan een aanrijding? Veel verzekeraars hebben een uitgebreide verkeersdekking waarop dit soort zaken ook zijn verzekerd.

Kosten

De kosten hangen af van de soort verzekering en van de aanbieder waar je de verzekering sluit. In zijn algemeenheid kun je zeggen dat de jaarpremie lager is dan het ‘uurloon’ van een advocaat.

Welke risico’s zijn verzekerd?

Met een rechtsbijstandverzekering bent u verzekerd als u juridische problemen heeft.

Wanneer u juridische problemen heeft, is het prettig dat u daarin kunt worden bijgestaan door een deskundige. De medewerkers van de rechtsbijstandverzekeraar (of de medewerkers van de onafhankelijke organisatie waaraan de uitvoering van de rechtshulp is overgedragen) kunnen u dan helpen.

Vaak hanteert een verzekeraar wanneer u de verzekering heeft afgesloten een zogenaamde wachttijd. Het is aan de verzekeraar om te bepalen of een zaak kans van slagen heeft.

Wanneer u het over de behandeling van uw juridische probleem niet met de verzekeraar eens bent, kunt u gebruikmaken van de geschillenregeling.

Wat mag u van een verzekeraar verwachten?

Soms heeft u hulp nodig als u uw juridische problemen niet zelf kunt oplossen. De deskundige medewerkers van een rechtsbijstandverzekeraar (of de medewerkers van de onafhankelijke organisatie waaraan de uitvoering van de rechtshulp is overgedragen) kunnen u dan helpen.

Wanneer u de zaak gemeld heeft bij de verzekeraar, laat deze u zo snel mogelijk weten of uw problemen onder de dekking van de verzekering vallen. Wanneer dit het geval is probeert de verzekeraar zo snel mogelijk de juridische problemen te regelen met de personen en/ of organisatie(s) waarmee u problemen heeft.

Als het nodig is gaat de rechtsbijstandverzekeraar voor u naar de rechter. Als daarbij hulp nodig is van andere deskundigen, dan bent u daarvoor ook verzekerd.

Wat zijn uw verplichtingen?

Er moet premie voor deze verzekering worden betaald. Over de premie wordt assurantiebelasting geheven.

Soms worden er ook poliskosten in rekening gebracht. Heeft u juridische problemen, dan moet u dit zo snel mogelijk aan uw verzekeraar of uw verzekeringsadviseur melden.

Als er iets in uw situatie verandert, moet u dit ook zo snel mogelijk laten weten aan uw verzekeraar of uw verzekeringsadviseur.

Van welke factoren is de hoogte van de premie afhankelijk?

Een aantal dingen is belangrijk als de verzekeraar de premie bepaalt. De volgende zijn het belangrijkst:

 • Welke soort juridische problemen u wilt verzekeren
 • De situatie van u en uw gezin
 • Uw leeftijd
 • Of u gekozen heeft voor dekking van juridische problemen in het buitenland

Wat wordt er behalve rechtsbijstand nog meer van de premie betaald?

Van de premie wordt, behalve rechtsbijstand, ook het volgende betaald:

 • De kosten van voorlichting
 • De kosten van een rechtszaak
 • De kosten van mediation of arbitrage
 • Het onderzoek door deskundigen
 • De reiskosten en de kosten van het verblijf als u in het buitenland voor de rechter moet komen
 • De kosten van de verzekeraar: dit zijn bijvoorbeeld kosten voor het bedenken en verkopen van de verzekering. En voor de administratie en voor het geven van informatie aan klanten.
 • De kosten van de bank of verzekeringsadviseur: sluit u de verzekering af via een bank of verzekeringsadviseur? Dan betaalt de verzekeraar meestal ook een bedrag aan de bank of verzekeringsadviseur. Dit bedrag wordt provisie genoemd.