Kapitaalverzekering

Deze verzekering keert een afgesproken bedrag uit (meestal vermeerderd met winst) op een vooraf bepaald tijdstip wanneer de verzekerde dan nog in leven is.

Kapitaalverzekeringen vergelijken
Ontdek hier ook de goedkoopste verzekering

Wat is een kapitaalverzekering?

Deze verzekering keert een afgesproken bedrag uit (meestal vermeerderd met winst) op een vooraf bepaald tijdstip wanneer de verzekerde dan nog in leven is.

Met een kapitaalverzekering krijg je een uitkering aan het einde van de verzekering. Veel mensen sluiten een kapitaalverzekering af om de hypotheek af te kunnen lossen. Of voor een aanvulling op het pensioen.

Uitkering

Als je de verzekering afsluit, spreek je af welk bedrag je krijgt. Je spreekt ook af welk bedrag de verzekeraar uitkeert als je overlijdt voor het einde van de verzekering.
In het geval dat er sprake is van winstdeling kan dat bedrag niet lager worden. Het bedrag kan wel hoger worden door winstdeling.

Varianten

De kapitaalverzekering kan ook worden gesloten als een ‘traditionele’ verzekering (er is sprake van een gegarandeerd eindkapitaal met vaak winstopslagen), maar ook als universal-lifeverzekering of unit-linkedverzekering.
Als het uit te keren kapitaal moet worden benut om de hypothecaire schuld af te lossen, is de kapitaalverzekering eigen woning aan te raden.

Belasting

Regels over belastingen zijn erg belangrijk bij de kapitaalverzekering. Je persoonlijke financiële situatie speelt hierbij een rol.

Tips

  • De verzekering kan worden gecombineerd met een premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. In dat geval neemt de verzekeringsmaatschappij de premiebetaling over als de verzekeringnemer arbeidsongeschikt raakt.
  • De premie is afhankelijk van leeftijd en het geslacht van de verzekerde. Ook de looptijd van de verzekering is van belang.
  • Voor de vaststelling van het gegarandeerd uit te keren bedrag gaat de verzekeringsmaatschappij uit van een voorzichtig rendement. Wordt een hoger rendement gehaald, dan deelt de verzekeringnemer in deze winst in de vorm van winstbijschrijvingen.
  • De polis valt in principe in box 3. De economische waarde telt mee voor het vaststellen van de vermogensrendementsheffing.
  • Als het risico van overlijden en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid worden verzekerd, kan de verzekeraar je naar gezondheidswaarborgen vragen.
  • Bij tussentijdse afkoop van een kapitaalverzekering valt de afkoopwaarde vaak tegen in verband met de verrekening van gemaakte kosten, waaronder provisie.
  • Let wel: beleggen brengt altijd risico’s met zich mee, terwijl verzekeren juist bedoeld om risico’s te verzekeren. Overweeg je om de kapitaalverzekering in de vorm van een unit-linkedverzekering af te sluiten of op een andere beleggingsbasis, realiseer je dan de goede en kwade kansen die daaraan zijn verbonden.