Uitvaartverzekering

Een uitvaartverzekering in geld keert na het overlijden een geldbedrag uit, waarmee de nabestaanden de uitvaartkosten kunnen voldoen.

Wat is een uitvaartverzekering?

Een uitvaartverzekering in geld keert na het overlijden een geldbedrag uit, waarmee de nabestaanden de uitvaartkosten kunnen voldoen.

Als je de verzekering afsluit, spreekt kun je afspreken welk bedrag de verzekeraar uitkeert als je overlijdt. Dit bedrag kan hoger worden door winstdeling.

Wanneer moet je de premie betalen?

Meestal kun je de premie per maand, kwartaal, halfjaar of jaar betalen. Je betaalt premie tot de datum die je hebt afgesproken.

Hoeveel premie moet je betalen?

De premie die je betaalt, blijft tijdens de looptijd hetzelfde. Bij sommige verzekeringen betaal je één keer een premie. Dat heet een koopsom.

Als de verzekeraar op grond van een natura-uitvaartverzekering de uitvaart regelt, kan hij ook alle andere zaken, zoals opbaren, vervoer, rouwkaarten en dergelijke regelen. Bij een verzekering die geld uitkeert na overlijden, wordt alleen het verzekerde kapitaal ter beschikking gesteld. De uitkering van dit kapitaal staat los van de werkelijke kosten van de uitvaart, terwijl de nabestaanden alles zelf moeten regelen.
Bij een verzekering in natura volgt meestal wel een vergoeding in geld als de uitvaart elders of op een andere manier wordt geregeld. Dit bedrag is gemaximeerd.

In principe is een begrafenisverzekering voor iedereen geschikt. Voor de één zijn de kosten van doorslaggevend belang, terwijl de ander de nabestaanden de beslommeringen van een uitvaart uit handen wenst te nemen.
De kosten voor een uitvaart bedragen al snel 10.000 euro of meer en stijgen jaarlijks. Controleer daarom periodiek of het verzekerde bedrag nog voldoende is om alle wensen rond de uitvaart te kunnen vervullen.

Bij veel uitvaartverzekeraars vind je op de website een uitvaartkostencalculator. Door die in te vullen, heb je een goed idee voor welk bedrag je je het best kunt verzekeren.
Houd er rekening mee, dat de kosten van de grafrechten per gemeente sterk verschillen. Sommige gemeenten vragen daarvoor zeer hoge bedragen.

Kinderen zijn gratis meeverzekerd (meestal vanaf 24 weken zwangerschap tot 18 jaar).
Als het verzekerde bedrag van je uitvaartverzekering(en) niet meer bedraagt dan een jaarlijks door de Belastingdienst vastgesteld bedrag per verzekerde, is de waarde van de uitvaartverzekering vrijgesteld voor de vermogensrendementsheffing in box 3. Voor meer informatie over deze speciale vrijstelling kun je terecht bij je assurantietussenpersoon of verzekeringsmaatschappij.

Premies en koopsommen van natura-uitvaartverzekeringen zijn alleen in 2008 nog als buitengewone uitgave fiscaal aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Deze aftrekmogelijkheid vervalt per 1 januari 2009.
De premie is afhankelijk van de leeftijd van de verzekerde op het moment van het sluiten van de verzekering. Hoe jonger je de verzekering afsluit, hoe lager de premie. Na het bereiken van een bepaalde leeftijd, meestal 60 of 65 jaar, hoef je geen premie meer te betalen, terwijl de verzekering gewoon van kracht blijft.

Hoe hoog is de uitkering?

Als je overlijdt, keert de verzekeraar een bedrag uit. Hoe hoog het bedrag is, spreek je af als je de verzekering afsluit. Dit bedrag kan een vast bedrag zijn, of een bedrag dat vanaf het begin van de verzekering tijdens de looptijd hoger wordt.
Dit bedrag kan hoger worden door winstdeling. De verzekeraar weet van tevoren niet hoe hoog de winstdeling is. Dus de verzekeraar kan niet van tevoren zeggen hoe hoog de totale uitkering is als je overlijdt.

Wat is winstdeling?

Een winstdeling kan worden gerealiseerd op basis van een contractuele overrentedeling. De verzekeraar belegt je premie in dat geval in staatsobligaties. De hoogte van de winstdeling hangt af van de waarde van de staatsobligaties.
Een andere manier om tot winstdeling te komen is op basis van maatschappijwinstdeling. In dat geval kun je een deel van de winst krijgen, indien je verzekeraar winst maakt. Dan wordt de uitkering hoger. De verzekeraar bepaalt meestal elk jaar hoe hoog je winstdeling is.

Wat doet de verzekeraar met de premie?

De verzekeraar gebruikt de premie voor twee dingen.

  1. De uitkering als je overlijdt.
  2. De verzekeraar maakt kosten:
    1. Kosten van de verzekeraar: dit zijn bijvoorbeeld kosten voor het bedenken en verkopen van de verzekering. En voor de administratie, en voor het geven van informatie aan klanten.
    2. Kosten van de tussenpersoon of verzekeringsadviseur: sluit je de verzekering af via een tussenpersoon of verzekeringsadviseur? Dan betaalt de verzekeraar meestal ook een bedrag aan de tussenpersoon of verzekeringsadviseur voor het adviseren en verkopen van de verzekering. Dat heet provisie.

Wat gebeurt er als je de verzekering eerder wilt stoppen?

Je mag de verzekering eerder stoppen. Dat heet afkopen. Je betaalt dan geen premie meer. De verzekering stopt dan, en je krijgt een bedrag.
Als je kort na het starten van de verzekering stopt, kan het zijn dat je minder geld krijgt uitgekeerd dan je hebt ingelegd. Dit komt door de kosten die de verzekeraar moet maken. Soms moet je ook betalen voor de administratie van het afkopen. Denk hier dus goed over na voor dat je de verzekering afsluit.

Je verzekeraar of tussenpersoon weet hoe hoog het uit te keren bedrag is als je wilt stoppen en kan je advies geven over wat je met het bedrag kunt doen.

Krijgt je een medische keuring?

Je dient een vragenlijst over je gezondheid invullen voordat de verzekering begint. Dit heet een gezondheidsverklaring. Met deze gezondheidsverklaring beslist de verzekeraar of je de verzekering kunt afsluiten. Soms zijn er aanvullende voorwaarden nodig. Heb je bijvoorbeeld een ziekte? Dan moet je misschien meer premie betalen. Als de verzekeraar het nodig vindt, kan deze vragen om een onderzoek door een arts.