Plastische chirurgie vergoeding 2024

Plastische of cosmetische chirurgie, kortweg het herstellen of aanpassen van de huid. Dit kan vanuit medisch oogpunt noodzakelijk zijn of vanuit het cosmetische oogpunt wenselijk. Hier ligt dan ook het verschil in wat betreft de vergoeding vanuit de zorgverzekering omtrent plastische chirurgie.

Plastische chirurgie vergoeding

Vergoeding plastische chirurgie vanuit de basisverzekering

Je krijgt enkel een vergoeding vanuit het basispakket van de zorgverzekering in het geval van een medische noodzaak. Dit kunnen zijn aangeboren afwijkingen of aandoeningen en / of misvormingen na een ongeval.

Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Borstverkleining (afhankelijk van borstomvang, BMI en reeds gevolgde therapie).
  • Ooglidcorrectie (met uitzonderlijk beperkt gezichtsveld van bovenste ooglid).
  • Aangeboren afwijkingen (hazenlip, geboortevlekken, misvorming aangezicht).

Vergoeding plastische chirurgie vanuit de aanvullende verzekering

Er zijn een aantal zorgverzekeraars die een vergoeding bieden voor plastische chirurgie vanuit de aanvullende zorgverzekering. Echter is dit zeer beperkt en geldt dit voornamelijk voor een flapoorcorrectie bij kinderen onder de 18 jaar.

Ook voor deze behandelingen gelden weer afwijkende vergoedingen per verzekeraar. Voor een uitgebreid overzicht raden wij je aan om te starten met de zorgvergelijker. Hier kun je aangeven onder specifieke vergoedingen dat jij plastische chirurgie wenst. Dit wordt dan automatisch aan de resultaten toegevoegd. Daarna kun je de specifieke voorwaarden van de zorgverzekeraar nogmaals inzien.

Vergoeding cosmetische chirurgie 2024

Plastische chirurgie vanuit het cosmetische oogpunt, zoals een borstvergroting of een ooglift (zonder medische noodzaak), kent geen vergoeding vanuit de zorgverzekering. Dit dien je ten alle tijden zelf te betalen, wel raden wij je aan om dit te doen bij een officieel erkende instelling met geregistreerde plastische chirurgen.

Geschreven door
geschreven door Femke Koning
Geschreven door groot
Geschreven door Femke Koning
Femke Koning is senior content specialist. Sinds 2018 werkt zij in de verzekeringsbranche en schrijft zij over verzekeringen en financiële onderwerpen.
Lees meer over ons schrijfproces
Controle door
gecontroleerd door Mike Wagenaar
Gecontroleerd door groot
Gecontroleerd door Mike Wagenaar op 26 november 2021
.
Lees meer over ons schrijfproces
Laatste update: 04 januari 2024