Woonlastenverzekering

Als je niet meer (volledig) kunt werken, ga je er in inkomen op achteruit. Een woonlastenverzekering vangt deze inkomstenvermindering op.

Wat is een woonlastenverzekering?

Als je niet meer (volledig) kunt werken, ga je er in inkomen op achteruit. Een woonlastenverzekering vangt deze inkomstenvermindering op.

Als je arbeidsongeschikt of werkloos bent, heb je minder inkomen. En als je overlijdt, dan valt uw inkomen zelfs volledig weg. Dan kunt u, of uw nabestaande, misschien niet meer al uw vaste uitgaven betalen. Met vaste uitgaven bedoelen we de kosten van uw hypotheek of consumptief krediet. Dit zijn kosten die iedere maand terugkomen.
Met een BBV ben je verzekerd voor doorbetaling van deze vaste uitgaven. Je krijgt daarvoor dan een uitkering.

Een woonlastenverzekering wordt onder verschillende namen aangeboden. Met deze verzekering kun je de betaling van je woonlasten veiligstellen, als je inkomen daalt (of zelfs wegvalt) door arbeidsongeschiktheid of werkloosheid.
Je bepaalt zelf welk bedrag je wilt verzekeren. Dat bedrag stem je natuurlijk af op de vaste lasten die je per maand kwijt bent. Ook kun je zelf een ‘eigenrisicotermijn’ bepalen en vaak ook de uitkeringstermijn. Al deze factoren zijn van invloed op de hoogte van de premie.

Voor wie is een BBV?

De BBV is een verzekering voor iedereen die maandelijkse hypotheek- of kredietuitgaven heeft. Hieronder vallen

 • werknemers
 • directeur-grootaandeelhouders (DGA)
 • zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers)
 • zelfstandige ondernemers
 • vrije beroepsbeoefenaren

Welke risico’s zijn verzekerd?

Als je arbeidsongeschikt of werkloos wordt, kun je misschien de kosten van uw hypotheek of consumptief krediet niet meer betalen. Dit geldt ook als je komt te overlijden: dan kunnen uw nabestaanden deze kosten misschien niet meer betalen. Met een Betalingsbeschermings-verzekering ben je daarvoor verzekerd. Je kiest zelf uw dekking.

Wat valt onder maandelijkse hypotheek- of consumptief kredietuitgaven?
Kosten van uw huis, zoals:

 • rente en aflossing van de hypotheek;
 • onroerende zaakbelasting (OZB);
 • rente en aflossing van een persoonlijke lening of een doorlopend krediet.

Hoe hoog is het bedrag dat ik kan verzekeren?
Je bepaalt zelf welk bedrag je verzekert. Je moet meestal wel een minimaal bedrag verzekeren. En je kunt meestal niet meer dan een maximumbedrag verzekeren. De hoogte van het bedrag spreek je af met je verzekeraar.

Niet-verzekerde risico’s
In sommige gevallen krijg jij of je nabestaande bij arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of overlijden geen uitkering. Bijvoorbeeld door terrorisme of molest. Kijk voor meer informatie onder niet-verzekerde risico’s in de trefwoordenlijst.

Krijg ik een medische keuring?

Voor deze verzekering vul je een vragenlijst in. Dit heet een gezondheidsverklaring. Vaak is dit voldoende. Als de gezondheidsverklaring daartoe aanleiding geeft, kan de verzekeraar extra medische gegevens opvragen. Ook kan de verzekeraar een medisch onderzoek door een arts vragen. Dit gebeurt meestal als je een hoog bedrag wilt verzekeren. Je moet hier dan wel toestemming voor geven.

Wie betaalt de keuring?
De verzekeraar betaalt de kosten van het onderzoek. Behalve als de verzekeraar iets anders met je heeft afgesproken.

Tips

 • De premie kun je periodiek betalen, maar ook in één keer als ‘koopsom’. Sluit je de verzekering gelijk met een hypotheek, dan kan de premie worden meegefinancierd.
 • De uitkering bij onvrijwillige werkloosheid is altijd belastingvrij. Daarom is de premie voor het werkloosheidsgedeelte niet aftrekbaar.
 • Bij de dekking van arbeidsongeschiktheid kun je kiezen: wil je de premie van de belasting aftrekken, dan is de uitkering belast; trek je de premie niet af, dan is de uitkering onbelast.
 • Deze verzekering is niet bedoeld om de inkomensderving door arbeidsongeschiktheid op te vangen, maar alleen om de woonlasten (vaak inclusief energiekosten) af te dekken.