Zorgverzekerden verdienen met overstappen 50 miljoen euro

08 juli 2010

In 2010 zijn iets meer dan 700.000 Nederlandse overgestapt naar een andere ziektekostenverzekeraar. Dat is 110.000 polishouders meer dan een jaar eerder.

Toen lag het percentage overstappers op 3,6%, tegen nu 4,3%. Zij hebben daarmee een ‘overstapwinst’ van 50 miljoen euro gerealiseerd, zegt de Nederlandse Zorgautoriteit.
Het statistiekbureau voor de zorgverzekeraars, Vektis, had eerder nog berekend dat zo’n 600.000 mensen van zorgverzekeraar waren veranderd.

Ondanks prijsconcurrentie hoge premiestijging zorgverzekeringen

Volgens de NZA lijkt er sprake te zijn van verscherpte prijsconcurrentie. De NZA vindt wel dat de premie in 2010 relatief hard is gestegen: gemiddeld met 3,4% tot €1.095 voor de basisverzekering.

Marktaandelen zorgverzekeraars nagenoeg onveranderd

De NZA heeft geen reden te veronderstellen dat dit leidt tot hogere winsten voor de zorgverzekeraars, zo wordt gesteld in de Marktscan Zorgverzekeringsmarkt 2010.
Er zijn momenteel 28 zorgverzekeraars, behorend tot 11 verschillende concerns. In de marktaandelen hebben nauwelijks verschuivingen plaatsgevonden.