Overname WoonTrust door FlexFront

27 mei 2011

FlexFront neemt vanaf heden de gehele distributie van WoonTrust over van Blauwtrust Groep. Hiermee blijft de toegang naar alle aanbieders en producten vanuit het Woontrust-arrangement voor het aangesloten intermediair gewaarborgd.

FlexFront zal zich, samen met de betrokken aanbieders, maximaal inzetten om het vertrouwen van de betreffende adviseurs te bestendigen en waar nodig terug te winnen. Alle WoonTrust-activiteiten zullen binnen FlexFront naar een andere naam worden omgevormd.

“Consolidatie in deze markt is onvermijdelijk. In een steeds schraler wordende markt is focus bovendien essentieel. Focus op aangetoonde toegevoegde waarde en vooral doen waar je goed in bent. FlexFront ziet toekomst in het advies van de ambachtelijke, onafhankelijke intermediair. Wij zijn goed in het hypothekenproces. De combinatie hiervan maakt dat er nog voldoende toekomstperspectieven zijn. Daar past deze overname van WoonTrust bij. Wij realiseren ons dat het intermediair wellicht wat sceptisch is na het verdwijnen van een aantal serviceproviders. Daarom gunnen wij elke adviseur graag een kijkje in de FlexFront-keuken en is iedereen welkom om kennis te maken en/of kritische vragen te stellen. Graag zelfs!”
– Jeroen Looman, van FlexFront

FlexFront neemt formeel per 1 juli de gehele distributielijn en alle contacten over. Enkele personeelsleden van WoonTrust stappen mee naar FlexFront. FlexFront zal binnenkort met het WoonTrust intermediair in contact treden om alle operationele zaken toe te lichten teneinde een, voor het intermediair, soepele overgang te bewerkstelligen.

“FlexFront kenmerkt zich door haar innovatieve ondernemersgeest waarbij met name het aantonen van toegevoegde waarde voor de ambachtelijk adviseur de sleutel tot succes is. Dit bewijst FlexFront door een betrouwbare serviceprovider in Nederland te zijn. FlexFront is enorm betrokken bij de hypotheekmarkt in het algemeen en de onafhankelijk adviseur in het bijzonder. Juist deze instelling maakt dat wij ervan uitgaan dat de aangesloten intermediairs van WoonTrust zich thuis zullen voelen bij FlexFront.”
– Karel Pauw, CEO van Blauwtrust Groep

WoonTrust Intermediair platform

Met het overnemen van alle bedrijfsactiviteiten van WoonTrust zal FlexFront ook het Woontrust Intermediair Platform overnemen. In dit Platform kan het intermediair alle informatie over het advies en de administratie vastleggen. De komende maanden zal dit Intermediair Platform verder worden ontwikkeld in samenwerking met Faster Forward. Dit platform zal onder een andere naam opnieuw in de markt gezet worden.

Inbiznis dossier

De afwikkeling van het Inbiznis dossier zal bovendien worden onderzocht door FlexFront. Een speciaal te formeren team binnen FlexFront gaat zich inzetten om dit dossier tot een positief einde te brengen voor alle betrokkenen. Hiertoe zal dit team in de komende maanden contact opnemen met de betrokken intermediairs en aanbieders. FlexFront verwacht hier in het najaar een duidelijke uitspraak over te kunnen formuleren. Het Inbiznis dossier verwijst naar het gegeven dat sommige van de, indertijd bij Inbiznis aangesloten, intermediairs mogelijk nog betalingen tegoed hebben van aanbieders. Het gefailleerde Inbiznis werd in juli 2010 overgenomen door Woontrust.