Levensverzekeraars maken niet optimaal gebruik van toegenomen online mogelijkheden

12 november 2008

DCE Consultants heeft de toegankelijkheid en functionaliteit van de sites van verzekeraars gemeten in de WebExcellence Benchmark Levensverzekeraars 2008.

Top 3 WebExcellence Benchmark Levensverzekeraars 2008

DCE Consultants heeft de volgende top 3 bepaald:

  1. DBV
  2. Interpolis
  3. Avéro Achmea

DBV valt postief op

Vooral nieuwkomer DBV maakt indruk door een goede webergonomie en online transactiemogelijkheden, al beperken deze zich wel tot het bieden van hulp aan de klant om een product via derden af te sluiten.

Informatievoorziening klassiek ingericht

Het aanbod van interactiemogelijkheden blijft achter bij alle onderzochte websites. Hieruit blijkt dat websites door levensverzekeraars (nog) niet worden gezien als een directe verkoopmogelijkheid maar als tool die de consument naar de juiste plek moet wijzen.
Voordat consumenten gemakkelijk kunnen overgaan tot het online aankopen van een product, moet er nog veel veranderen. Met name op het gebied van interactie en directe transactiemogelijkheden.

Belang intermediar neemt af

Online mogelijkheden worden steeds uitgebreider. De klant is steeds vaker leidend in de wijze waarop een product wordt aangekocht. Hierdoor worden de rollen van online informatievoorziening, het kunnen vergelijken van verschillende producten op prijs en kwaliteit en de mogelijkheden tot online aanschaf steeds belangrijker.
Het gevolg is dat tussenkomst van de traditionele adviseur en verkoper steeds minder noodzakelijk wordt.

Verwachte verschuiving naar online verkoop

Intermediairverzekeraars willen natuurlijk niet direct de intermediairs, die dienen als extra informatie- en verkoopkanaal, buiten spel zetten. Persoonlijk advies van intermediairs is nog steeds van groot belang voor levensverzekeraars. Dit kan een oorzaak zijn van het gebrek aan vooruitgang wat betreft de mogelijkheden voor het online afsluiten van levensverzekeringen. Levensverzekeraars die goede online interactiemogelijkheden bieden, spelen wel beter in op de wensen en behoeften van de consument, die steeds makkelijker zijn weg op het internet vindt.
Een volgende stap zal genomen kunnen worden in een toename van het aanbieden van transactiemogelijkheden waardoor uiteindelijk de verkoop van levensverzekeringen via internet zal toenemen.

Verschillen ten opzichte van 2007

Ten opzichte van vorig jaar hebben de websites van levensverzekeraars dit jaar weinig vooruitgang geboekt.
Gezien er vanuit de overheid veel nadruk wordt gelegd op transparantie voor de consument is het opvallend dat de interactie- en transactiemogelijkheden achter blijven ten opzichte van vorig jaar.
Door het bieden van snelle online communicatiemiddelen zoals chat, kan hier een wereld gewonnen worden.

De belangrijkste conclusies en gesignaleerde trends van de WebExcellence Benchmark Levensverzekeringenmarkt 2008 zijn:

  • Op het gebied van interactie en transactie wordt laag tot zeer laag gescoord door levensverzekeraars. Van interactie via de website is nauwelijks sprake, dit kan veel professioneler. Transactie beperkt zich tot het verwijzen naar derden waar een product kan worden afgesloten. Geen enkele levensverzekeraar biedt de mogelijkheid producten te laten afsluiten via internet;
  • Er zijn enorm veel mogelijkheden om klanten direct in contact te brengen met de levensverzekeraar en zodoende via internet een product af te sluiten. Dat is bij andere verzekeringsproducten ook mogelijk en zou goed toepasbaar zijn op de levensverzekeringenbranche;
  • Websites van levensverzekeraars zijn vooral ingericht op het verstrekken van informatie. Toch ontbreekt het regelmatig aan doelgroepgerichte productinformatie. Ook nieuwsberichten en actualiteiten ontbreken vaak. Veelal is dit soort informatie gericht op mensen met veel vakinhoudelijke kennis. Met betrekking tot het informeren van de klant over mogelijkheden met Banksparen, kan concurrentievoordeel worden behaald;
  • Veel levensverzekeraars ontbreken op vergelijkingssites. Dit gaat ten koste van hun algemene bereikbaarheid;
  • Qua meertaligheid blijven de websites van veel levensverzekeraars achter.