Kwart polisvoorwaarden autoverzekeringen leesbaar

13 juni 2012

Autoverzekeraars schrijven steeds begrijpelijkere en duidelijkere voorwaarden. Van de 42 onderzochte verzekeraars voldoen er 11 aan de leidraad van de AFM.

80% van de Nederlanders begrijpen de voorwaarden van deze verzekeraars. Vorig jaar was dat nog maar bij 4 autoverzekeraars het geval. Dat blijkt uit onderzoek van de onafhankelijke vergelijker hoyhoy.nl.

hoyhoy.nl heeft van 42 autoverzekeraars de polisvoorwaarden onderzocht met behulp van Texamen. Met dit instrument kan het taalniveau van een tekst worden bepaald. Van 25% van de verzekeraars ligt het taalniveau van de voorwaarden op B1 en B2. Dit betekent dat 80% van de Nederlanders deze voorwaarden begrijpen. Van de overige 75% van de verzekeraars begrijpt 60% van de Nederlanders niet wat hun rechten en plichten zijn.

Verbeterd

Allsecur en HEMA hebben het afgelopen jaar de voorwaarden herschreven naar taalniveau B1. Onna-onna had dit vorig jaar al gedaan. Taalniveau B1 is voor 95% van de Nederlanders begrijpelijk. Vorig jaar hadden ANWB, Ditzo en InShared de voorwaarden al op taalniveau B2 geschreven. Dit jaar hebben Unigarant, ING, ZLM, De Goudse (en De Zeeuwse) ook de voorwaarden herschreven naar B2. Hierdoor begrijpt 80% van de Nederlanders deze teksten.

“Vorig jaar hebben diverse autoverzekeraars laten zien dat voorwaarden veel begrijpelijker geschreven kunnen worden. Dit jaar zijn zeven autoverzekeraars het goede voorbeeld gevolgd. Nog steeds begrijpt de meerderheid van de Nederlanders de voorwaarden van 75% van de verzekeraars niet. Je ziet dat dit wel mogelijk is. Ik roep daarom alle verzekeraars op om het voorbeeld van Allsecur, HEMA en Onna-onna te volgen.”
– Erik Hordijk, hoyhoy.nl.

Keurmerk heldere polisvoorwaarden autoverzekering

hoyhoy.nl geeft iedere autoverzekeraar met voorwaarden op taalniveau B1 en B2 het keurmerk ‘Heldere Polisvoorwaarden’. Naast Onna-onna ontvangen Allsecur en HEMA drie sterren voor de meest heldere voorwaarden. Unigarant, ING, ZLM, De Goudse (en De Zeeuwse) krijgen twee sterren. De winnaars van vorig jaar krijgen wederom het keurmerk.

In 2001 heeft de Raad van Europa het Europees Referentiekader opgesteld. Hiermee kan het taalniveau van mensen en teksten worden ingedeeld. Deze meetlat onderscheidt zes taalniveaus. Van eenvoudig naar moeilijk: A1, A2, B1, B2, C1, C2.

B1: standaard eenvoudige teksten B2: normale teksten C1: moeilijke of specifieke teksten C2: zeer ingewikkelde teksten
Onna-onna, Allsecur, HEMA (totaal: 3) ANWB, Ditzo, InShared, Unigarant, ING, ZLM, De Goudse, De Zeeuwse (totaal: 8 ) ABN AMRO, Aegon, Allianz, ASR, Avéro Achmea, Bruns ten Brink, Budgio, Centraal Beheer, Delta Lloyd, EAG, FBTO, Generali, Interpolis, Klaverblad, Kruidvat, London, National Academic, Nationaal Spaarfonds, Nationale Nederlanden, OHRA, Polis Direct, Proteq, Reaal, Turien & Co., Univé, VvAA, Zelf (totaal: 27) Erasmus, Neerlandia van 1880, De Noordhollandsche van 1816, VVS (totaal: 4)
95% van de lezers begrijpt polisvoorwaarden 80% van de lezers begrijpt polisvoorwaarden 40% van de lezers begrijpt polisvoorwaarden 5% van de lezers begrijpt polisvoorwaarden