Helft automobilisten betaalt teveel voor autoverzekering

23 juni 2010

Ruim 3,5 miljoen Nederlanders hebben al meer dan 5 jaar dezelfde autoverzekering. Hierdoor betalen zij onnodig veel voor hun autoverzekering.

Sinds 2007 hebben bestaande verzekeraars goedkopere (internet)labels geïntroduceerd. Mede hierdoor is het premieverschil tussen autoverzekeringen fors opgelopen. De helft van de automobilisten heeft echter niet van het prijsvoordeel geprofiteerd.
Op jaarbasis kunnen zij gezamenlijk 717 miljoen euro besparen. Dat blijkt uit onderzoek van de onafhankelijke vergelijker hoyhoy.nl, uitgevoerd door Intomart GfK.

Totale besparing op autoverzekering

Dure autoverzekeraars rekenen voor een polis met dezelfde dekking gemiddeld 3x zoveel als goedkope maatschappijen. Dit prijsverschil is zo enorm geworden, doordat nieuwe labels in hun concurrentieslag om klanten de premies telkens hebben verlaagd.
Grote maatschappijen voelden deze impuls veel minder. Heel wat Nederlanders blijven hun verzekeraar immers jaren trouw.

“De cijfers van Intomart GfK laten dit ook zien. Ruim 3,5 miljoen automobilisten zijn voor het laatst meer dan vijf jaar geleden van verzekeraar gewisseld. Zij kunnen ieder jaarlijks gemiddeld €200 besparen. In totaal komt dat neer op een bedrag van 717 miljoen euro.”
– Erik Hordijk, directeur van hoyhoy.nl

Nieuwe labels van autoverzekeraars

Met de nieuwe labels bieden de grote traditionele verzekeraars prijsbewuste consumenten de mogelijkheid om te switchen naar een goedkoper alternatief. Zo introduceerde Delta Lloyd de Nationale Autoverzekering, kwam Allianz met Allsecur, Achmea met InShared en zette ASR Nederland de merken ASR Verzekeringen en Ditzo in de markt.
Dat goedkoop geen duurkoop blijkt, toont recent onderzoek naar het verband tussen de prijs en kwaliteit van autoverzekeringen aan.

Hoe lang heeft u uw huidige autoverzekering?

  _2. Geslacht _3. Opleiding
Bij zelfde verzekeraar Man Vrouw Laag Midden Hoog
korter dan 1 jaar 10,7% 14,7% 9,7% 12,4% 14,6%
1 tot 2 jaar 8,3% 12,6% 7,7% 8,1% 15,5%
2 tot 3 jaar 9,1% 10,6% 9,5% 9,8% 10,1%
3 tot 4 jaar 5,3% 5,9% 2,5% 5,4% 7,5%
4 tot 5 jaar 5,4% 7,2% 2,6% 8,1% 5,4%
5 tot 10 jaar 17,0% 19,7% 15,4% 19,8% 17,6%
langer dan 10 jaar 44,2% 29,3% 52,5% 36,4% 29,4%

Lager opgeleiden profiteren minder

Opvallend detail is dat lager opgeleiden veel langer bij dezelfde verzekeraar blijven dan hoger opgeleiden. Van de lager opgeleiden heeft 52,5% al meer dan 10 jaar dezelfde autoverzekering tegenover 29,4% van de hoger opgeleiden.
Volgens hoyhoy.nl zijn hoger opgeleiden eerder geneigd zelf op zoek te gaan naar een beter aanbod. Tevens zijn lager opgeleiden naar verhouding vaker verzekerd via een tussenpersoon en maken minder gebruik van vergelijkingssites.