Falcon wordt samengevoegd met ASR Verzekeringen

02 juli 2009

ASR Nederland gaat de activiteiten van zijn beleggingsverzekeraar Falcon Leven samenvoegen met die van zijn algemene verzekeraar ASR Verzekeringen.

Met deze samenvoeging verdwijnen op termijn de labels Falcon Leven, Interlloyd en VSB Leven.

Marktontwikkelingen hebben geleid tot afname vraag beleggingsverzekeringen

De markt voor individuele levensverzekeringen en in het bijzonder beleggingsverzekeringen is de afgelopen 2 jaar sterk veranderd. Het beleggingsklimaat, de discussie over transparantie en kosten van beleggingsverzekeringen alsmede de effecten van de economische recessie hebben ertoe geleid dat de vraag naar beleggingsverzekeringen marktbreed is afgenomen.

Kracht Falcon Leven wordt gebundeld met ASR Verzekeringen

Desondanks ziet ASR Nederland de markt voor vermogensopbouwproducten, waaronder beleggingsverzekeringen, als een duurzame en strategische markt. Om optimaal in te spelen op marktontwikkelingen en op de veranderende klantbehoeften heeft ASR Nederland daarom besloten de kracht op het gebied van beleggingsverzekeringen van zijn twee dochterbedrijven, Falcon en ASR Verzekeringen, te bundelen.
Dit past in de strategie om de back offices van gelijksoortige producten te centraliseren.

Falcon Leven blijft tot eind 2010 op de markt

De samenvoeging zal gefaseerd plaatsvinden en afgerond zijn op 1 november 2011. De labels Falcon Leven en Interlloyd Levensverzekering Maatschappij blijven tot 1 september 2010 zelfstandig in de markt.

Er zal nadrukkelijk invulling worden gegeven aan het behoud van continuïteit van de dienstverlening aan de klanten van Falcon en het behoud van de specifieke competenties en productoplossingen van Falcon binnen ASR Verzekeringen.