Eerlijke Verzekeringswijzer gelanceerd

16 september 2013

Vandaag is de Eerlijke Verzekeringswijzer gelanceerd. Consumenten kunnen hier informatie vinden over het investeringsbeleid van de top 10 levensverzekeraars.

Verzekeraars worden er vergeleken op onder meer de thema’s klimaatverandering, wapens, natuur, bonussen, dierenwelzijn en mensenrechten.

“De Eerlijke Verzekeringswijzer laat zien in hoeverre verzekeraars door hun investeringen bijdragen aan een sociaal rechtvaardige en duurzame wereld.”
– Titus Bolten, projectleider De Eerlijke Verzekeringswijzer

Matige score op duurzaamheid

Uit het eerste onderzoek blijkt dat de top 10 maar matig scoort op duurzaamheid. De meeste verzekeraars hebben voor klimaatverandering, gezondheid, natuur en dierenwelzijn niet of nauwelijks beleid. Voor beleid op mensenrechten scoren slechts twee verzekeraars ‘goed’, waar de rest niet verder komt dan ‘zeer slecht’ tot ‘onvoldoende’.

Eerlijke Verzekeringswijzer is een initiatief van de oprichters van Eerlijke Bankwijzer. Eerlijke Verzekeringswijzer richt zich op levensverzekeraars, omdat zij over de lange termijn beleggen en als aandeelhouders invloed kunnen uitoefenen op de bedrijven waarin zij investeren.