Agis cliëntvriendelijkste zorgverzekeraar ggz

22 april 2011

Op 21 april ontving Agis de LPGGz-Ster ‘cliëntvriendelijkste zorgverzekeraar ggz’. Kwaliteit van de zorg wordt in toenemende mate bepaald door zorginkoop.

Sterren

Het LPGGz gaat de komende jaren nauwlettend de prestaties beoordelen van zorgaanbieders, zorgverzekeraars en WMO-loketten van gemeenten.

Agis cliëntvriendelijkste zorgverzekeraar ggz

De vijf beste zorgaanbieders ontvingen de LPGGz-Ster al eerder op 18 januari 2011. Het ging daarbij om de beste geïntegreerde ggz-instelling, de beste ambulante hulpverlener, de beste verslavingszorgaanbieder en de beste RIBW. Nu zijn de zorgverzekeraars aan de beurt. Later dit jaar volgen de gemeentelijke WMO-loketten.

Criteria

Agis scoorde het best op de vooraf vastgestelde beoordelingscriteria. Agis heeft in 2010 veel inzet gepleegd om zicht te krijgen op de behoeften en wensen van cliënten. Deze zijn vervolgens vertaald in zorginkoopcriteria, op basis waarvan de afspraken met zorgaanbieders worden
gemaakt.

“Juist nu is het belangrijk dat het budget voor de ggz zo doelmatig mogelijk wordt gebruikt. Dat kan alleen als er goed naar cliënten geluisterd wordt. De zorgverzekeraars die dat serieus aanpakken zijn prima bezig.”
– Marjan ter Avest, directeur van het Landelijk Platform GGz

Herstelondersteunende zorg, inzet van ervaringsdeskundigheid, het betrekken van familie bij de zorg, lotgenotencontact en de onafhankelijke crisiskaart zijn in dit verband belangrijke thema’s voor cliënten. Agis maakte hier werk van en krijgt om deze reden de LPGGz-Ster voor de cliëntvriendelijkste zorgverzekeraar 2011.

Uitreiking

De Steruitreiking vond op 21 april plaats in museum Sonnenborgh (Sterrenwacht) te Utrecht tijdens een vierjaarlijkse Podiumbijeenkomst van het Platform.