Aantal overstappers zorgverzekering stijgt licht

07 juni 2010

Het percentage verzekerden dat in 2010 overstapte naar een nieuwe zorgverzekeraar, is iets gestegen ten opzichte van voorgaande jaren.

Nieuwe zorgverzekering voor 650.000 Nederlanders

De belangrijke bevindingen uit de onderzoeken zijn:

  • Het is voor het eerst sinds 2007 dat het aantal overstappers licht stijgt.
  • Het aandeel overstappers is het hoogst in de leeftijdsgroep 18-44 jaar (5%)
  • Het percentage mensen dat kiest voor een collectieve verzekering is met 4% gestegen naar 64,3%. Mensen kiezen een collectieve verzekering vooral vanwege de korting, die gemiddeld 6,4% is
  • In 2010 is het aantal mensen dat kiest voor een vrijwillig eigen risico licht gestegen. Mensen kiezen steeds vaker voor het hoogste bedrag (€500)
  • Het aantal mensen met een aanvullende verzekering neemt af. In 2007 had 7% geen aanvullende verzekering; in 2010 was dit 14%
  • Steeds meer mensen regelen via internet hun nieuwe verzekering. In 2009 meldde 33% van de nieuwe verzekerden zich via internet aan; in 2010 was dat 43%

Onderzoeksresultaten over ontwikkelingen

5 jaar geleden, toen de basisverzekering werd ingevoerd, was er sprake van een turbulente markt. Bijna 20% van de verzekerden stapte toen over naar een andere verzekeraar.

In de jaren erna stabiliseerde het aantal tot rond de 4%. In 2008 en 2009 lag het rond de 3,5% en in 2010 is het weer iets toegenomen tot net boven de 4%.
Dit blijkt uit rapporten van Vektis, centrum voor informatie en standaardisatie voor de zorgverzekeraarsbranche, en BS Health Consultancy.