Zorgpremie 2021

Hieronder vind je alle zorgpremies voor de zorgverzekering 2021. Vanaf nu kun je jouw zorgverzekering vergelijken.

Zorgverzekeraar Soort verzekering Zorgpremie 2020 Zorgpremie 2021
Aevitae Natura € 133,95 € 128,95
Aevitae Restitutie € 133,95 € 138,95
Anderzorg Natura € 110,00 € 116,00
Aon Natura (basic) € 135,05 € 120,95
Aon Natura € 135,05 € 128,45
Aon Restitutie € 126,84 € 139,95
Besured Natura € 115,25 € 114,85
Bewuzt Natura € 107,95 € 110,90
CZ Natura (basic) € 114,95 € 123,10
CZ Natura € 120,95 € 129,60
CZ Restitutie € 127,45 € 138,50
CZdirect Natura € 109,95 € 116,95
De Amersfoortse Natura € 122,50 € 126,95
De Amersfoortse Restitutie € 142,95 € 147,95
De Friesland Natura (basic) € 110,50 € 113,00
De Friesland Natura € 125,45 € 128,45
Ditzo Natura € 107,90 € 109,85
Ditzo Combinatie € 114,95 € 119,95
DSW Combinatie € 118,00 € 124,50
FBTO Natura € 116,95 € 122,50
FBTO Restitutie € 122,50 € 128,50
HEMA Combinatie € 113,00 € 119,00
Interpolis Natura (basic) € 109,25 € 113,50
Interpolis Natura € 116,50 € 122,00
InTwente Combinatie € 118,00 € 124,50
IZA Natura € 119,95 € 124,45
IZA Restitutie € 125,85 € 130,35
IZZ Natura (basic) € 107,95 € 110,90
IZZ Natura € 119,95 € 124,45
IZZ Restitutie € 127,70 € 132,20
Jaaah Natura (basic) € 115,00
Just Natura € 107,95 € 111,70
Menzis Natura (basic) € 111,00 € 117,00
Menzis Natura € 123,00 € 130,00
Menzis Restitutie € 133,00 € 140,00
National Academic Natura € 121,30 € 124,45
Nationale Nederlanden Restitutie € 122,76 € 129,44
OHRA Restitutie € 116,50 € 126,75
ONVZ Restitutie € 133,00 € 134,50
PMA Natura (basic) € 111,00 € 117,00
PMA Natura € 116,85 € 123,50
PMA Restitutie € 126,35 € 133,00
PNOzorg Restitutie € 133,00 € 134,50
Pro Life Natura (basic) € 115,95 € 120,95
Pro Life Natura € 125,45 € 128,45
Promovendum Natura € 115,50 € 118,25
Salland Natura € 113,90 € 123,90
Stad Holland Restitutie € 128,50 € 133,00
Umc Natura € 124,45 € 124,45
Umc Restitutie € 120,16 € 127,64
United Consumers Natura € 113,95 € 118,23
United Consumers Restitutie € 121,31 € 125,59
Unive Natura (basic) € 107,95 € 110,90
Unive Natura € 119,95 € 124,74
Unive Restitutie € 127,89 € 133,42
VGZ Natura (basic) € 120,90
VGZ Natura € 119,95 € 124,45
VGZ Restitutie € 127,70 € 132,20
VvAA Restitutie € 126,35 € 127,77
Zekur Natura (basic) € 101,95 € 105,95
Zekur Restitutie € 121,50 € 126,75
Ziezo Natura (basic) € 105,25 € 109,25
Ziezo Natura € 108,75 € 112,25
Zilveren Kruis Natura (basic) € 115,95 € 120,95
Zilveren kruis Natura € 125,45 € 128,45
Zilveren Kruis Restitutie € 134,95 € 139,95
Zorg en Zekerheid Natura (basic) € 114,20 € 121,15
Zorg en Zekerheid Natura € 120,20 € 127,50
Zorg en Zekerheid Restitutie € 126,00 € 135,00
Zorgdirect Combinatie € 128,50 € 133,00

Zorgpremie 2021

Hieronder vind je alle zorgpremies voor de zorgverzekering 2021. Vanaf nu kun je jouw zorgverzekering vergelijken.

ZorgverzekeraarSoort verzekeringZorgpremie 2020Zorgpremie 2021
AevitaeNatura€ 133,95€ 128,95
AevitaeRestitutie€ 133,95€ 138,95
AnderzorgNatura€ 110,00€ 116,00
AonNatura (basic)€ 135,05€ 120,95
AonNatura€ 135,05€ 128,45
AonRestitutie€ 126,84€ 139,95
BesuredNatura€ 115,25€ 114,85
BewuztNatura€ 107,95€ 110,90
CZNatura (basic)€ 114,95€ 123,10
CZNatura€ 120,95€ 129,60
CZRestitutie€ 127,45€ 138,50
CZdirectNatura€ 109,95€ 116,95
De AmersfoortseNatura€ 122,50€ 126,95
De AmersfoortseRestitutie€ 142,95€ 147,95
De FrieslandNatura (basic)€ 110,50€ 113,00
De FrieslandNatura€ 125,45€ 128,45
DitzoNatura€ 107,90€ 109,85
DitzoCombinatie€ 114,95€ 119,95
DSWCombinatie€ 118,00€ 124,50
FBTONatura€ 116,95€ 122,50
FBTORestitutie€ 122,50€ 128,50
HEMACombinatie€ 113,00€ 119,00
InterpolisNatura (basic)€ 109,25€ 113,50
InterpolisNatura€ 116,50€ 122,00
InTwenteCombinatie€ 118,00€ 124,50
IZANatura€ 119,95€ 124,45
IZARestitutie€ 125,85€ 130,35
IZZNatura (basic)€ 107,95€ 110,90
IZZNatura€ 119,95€ 124,45
IZZRestitutie€ 127,70€ 132,20
JaaahNatura (basic)-€ 115,00
JustNatura€ 107,95€ 111,70
MenzisNatura (basic)€ 111,00€ 117,00
MenzisNatura€ 123,00€ 130,00
MenzisRestitutie€ 133,00€ 140,00
National AcademicNatura€ 121,30€ 124,45
Nationale NederlandenRestitutie€ 122,76€ 129,44
OHRARestitutie€ 116,50€ 126,75
ONVZRestitutie€ 133,00€ 134,50
PMANatura (basic)€ 111,00€ 117,00
PMANatura€ 116,85€ 123,50
PMARestitutie€ 126,35€ 133,00
PNOzorgRestitutie€ 133,00€ 134,50
Pro LifeNatura (basic)€ 115,95€ 120,95
Pro LifeNatura€ 125,45€ 128,45
PromovendumNatura€ 115,50€ 118,25
SallandNatura€ 113,90€ 123,90
Stad HollandRestitutie€ 128,50€ 133,00
UmcNatura€ 124,45€ 124,45
UmcRestitutie€ 120,16€ 127,64
United ConsumersNatura€ 113,95€ 118,23
United ConsumersRestitutie€ 121,31€ 125,59
UniveNatura (basic)€ 107,95€ 110,90
UniveNatura€ 119,95€ 124,74
UniveRestitutie€ 127,89€ 133,42
VGZNatura (basic)-€ 120,90
VGZNatura€ 119,95€ 124,45
VGZRestitutie€ 127,70€ 132,20
VvAARestitutie€ 126,35€ 127,77
ZekurNatura (basic)€ 101,95€ 105,95
ZekurRestitutie€ 121,50€ 126,75
ZiezoNatura (basic)€ 105,25€ 109,25
ZiezoNatura€ 108,75€ 112,25
Zilveren KruisNatura (basic)€ 115,95€ 120,95
Zilveren kruisNatura€ 125,45€ 128,45
Zilveren KruisRestitutie€ 134,95€ 139,95
Zorg en ZekerheidNatura (basic)€ 114,20€ 121,15
Zorg en ZekerheidNatura€ 120,20€ 127,50
Zorg en ZekerheidRestitutie€ 126,00€ 135,00
ZorgdirectCombinatie€ 128,50€ 133,00