ZVW premie 2024

Het is voor iedere Nederlander verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Deze wet is onderdeel van het Nederlands zorgverzekeringsstelsel en heet de zorgverzekeringswet (ZVW). Deze wet is op 1 januari 2006 in werking getreden. Deze wet bepaalt welke dekkingen er in het basispakket zitten en dat verzekeraars iedereen moeten accepteren. Je betaalt hiervoor premie. Daarnaast betaal je ook een bijdrage zorgverzekeringswet (ZVW premie 2024) die inkomensafhankelijk is. Iedereen die een loon heeft of een pensioen of uitkering krijgt is verplicht deze premie zorgverzekeringswet te betalen. Dit gaat automatisch via je werkgever. ZZP’ers en ondernemers betalen deze zelf via een speciale aangifte. 

ZVW premie 2024

De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW premie 2024) verschuldigd door werkgevers gaat in 2024 dalen van 6,68 naar 6,57 procent.

Jaar
Percentage

2024

2023
2022
2021

6,57%

6,68%
6,75%
7,00%

20206,70%

Werkgevers betalen de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet 2024

In Nederland betalen werkgevers de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet 2024 (Zvw) voor hun werknemers. In uitzonderlijke gevallen hoeft de werkgever geen werkgeversheffing te betalen. Denk hierbij aan als iemand uit dienst is of met pensioen is gegaan. Of voor DGA’s en pseudo-werknemers die niet verplicht verzekerd zijn voor werknemersverzekeringen.

In dat geval betaalt de persoon dan een verlaagde inkomensafhankelijke bijdrage Zvw 2024. In 2024 bedraagt deze bijdrage 5,32 procent. Dit is een lichte daling ten opzichte van de bijdrage uit 2023. In 2023 is dit 5,43 procent. Meer informatie over deze percentages vind je hier.

JaarPercentage

2024

2023
2022
2021

5,32%

5,43%
5,50%
5,75%

20205,45%

ZVW Premie 2024: Onderdeel van breder overheidsplan voor duurzame zorgfinanciering.

De aanpassingen in de ZVW premie 2024 zijn onderdeel van een breder plan van de overheid om de zorgkosten beter beheersbaar te maken en de lasten eerlijker te verdelen over verschillende inkomensgroepen. Deze maatregelen zijn bedoeld om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden voor iedereen. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de premies, maar ook naar andere factoren zoals de eigen bijdrage en het eigen risico. De overheid streeft naar een balans tussen voldoende dekking voor essentiële zorg en het beheersen van de kosten voor zowel de individuele burger als voor de samenleving als geheel.

Wat is de maximale bijdrage-inkomen Zvw 2024?

Voor de werkgeversheffing en de werknemersheffing geldt beide een maximale bijdrage-inkomen voor de Zvw. De maximale bijdrage inkomen voor de Zorgverzekeringswet bedraagt per 1 januari 2023 €71.624 (in 2022: €66.956). Meer informatie hierover is hier te lezen.

Zorgverzekering

Benieuwd naar de goedkoopste zorgverzekering 2024? Vergelijk en bespaar al snel honderden euro’s via onze handige zorgverzekering vergelijker. Zo vind je eenvoudig de beste zorgverzekering.