Ervaringen met overlijdensrisicoverzekeringen

Met een overlijdensrisicoverzekering keert de verzekeraar een bedrag uit als u overlijdt voor het einde van de verzekering.

Overlijdensrisicoverzekeringen vergelijken
Ontdek hier ook de goedkoopste verzekering
Sorteer op:

Vergelijking van alle overlijdensrisicoverzekeraars

1. GewoonIdee Overlijdensrisicoverzekering

9.616

2. BNP Paribas Cardif Overlijdensrisicoverzekering

9.515

3. Delta Lloyd Overlijdensrisicoverzekering

9.419

4. GoedIdee Overlijdensrisicoverzekering

9.375

5. TAF Overlijdensrisicoverzekering

9.229

6. NHP Overlijdensrisicoverzekering

9.203

7. Generali Overlijdensrisicoverzekering

8.921

8. Finvita Overlijdensrisicoverzekering

8.864

9. DAK Overlijdensrisicoverzekering

8.000

10. Leidsche Overlijdensrisicoverzekering

7.893

11. Brand New Day Overlijdensrisicoverzekering

7.826

12. Chubb Overlijdensrisicoverzekering

7.806

13. De Amersfoortse Overlijdensrisicoverzekering

7.500

14. Onderlinge 's-Gravenhage Overlijdensrisicoverzekering

7.500

15. Nationale-Nederlanden Overlijdensrisicoverzekering

7.412

16. Florius Overlijdensrisicoverzekering

7.375

17. OHRA Overlijdensrisicoverzekering

7.283

18. Scildon Overlijdensrisicoverzekering

7.223

19. Callas Overlijdensrisicoverzekering

7.190

20. Allianz Overlijdensrisicoverzekering

6.920

21. Innofin Overlijdensrisicoverzekering

6.875

22. Loyalis Overlijdensrisicoverzekering

6.684

23. MoneYou Overlijdensrisicoverzekering

6.667

24. Friesland Bank Overlijdensrisicoverzekering

6.667

25. Patronale Life Overlijdensrisicoverzekering

6.667

26. SNS Overlijdensrisicoverzekering

6.550

27. Reaal Overlijdensrisicoverzekering

6.541

28. Avéro Achmea Overlijdensrisicoverzekering

6.529

29. FBTO Overlijdensrisicoverzekering

6.324

30. Falcon Leven Overlijdensrisicoverzekering

6.313

31. Centraal Beheer Overlijdensrisicoverzekering

6.095

32. ASR Overlijdensrisicoverzekering

6.083

33. Aegon Overlijdensrisicoverzekering

5.893

34. Univé Overlijdensrisicoverzekering

5.833

35. DELA Overlijdensrisicoverzekering

5.818

36. Interpolis Overlijdensrisicoverzekering

5.750

37. ING Overlijdensrisicoverzekering

5.667

38. Klaverblad Overlijdensrisicoverzekering

5.633

39. Zwitserleven Overlijdensrisicoverzekering

5.471

40. WitGeld Overlijdensrisicoverzekering

5.455

41. Winterthur Overlijdensrisicoverzekering

5.400

42. AXA Overlijdensrisicoverzekering

5.067

43. De Goudse Overlijdensrisicoverzekering

5.063

44. ABN AMRO Overlijdensrisicoverzekering

4.778

45. Conservatrix Overlijdensrisicoverzekering

4.636

46. Nationaal Spaarfonds Overlijdensrisicoverzekering

4.077

47. RVS Overlijdensrisicoverzekering

4.077

48. Kruidvat Overlijdensrisicoverzekering

0.000

49. Waerdevol Overlijdensrisicoverzekering

0.000

50. Woongarant Overlijdensrisicoverzekering

0.000

51. Obvion Overlijdensrisicoverzekering

0.000

52. Argenta Overlijdensrisicoverzekering

0.000

53. Interlloyd Overlijdensrisicoverzekering

0.000

54. BLG Overlijdensrisicoverzekering

0.000

55. ERGO Overlijdensrisicoverzekering

0.000

56. GoedGenoeg Overlijdensrisicoverzekering

0.000

57. Meeùs Overlijdensrisicoverzekering

0.000

58. VvAA Overlijdensrisicoverzekering

0.000

59. Verzekeruzelf.nl Overlijdensrisicoverzekering

0.000

60. iQ Life Overlijdensrisicoverzekering

0.000

61. Fairvie Overlijdensrisicoverzekering

0.000

62. Hera Life Overlijdensrisicoverzekering

0.000

Wat is een overlijdensrisicoverzekering?

Met een overlijdensrisicoverzekering keert de verzekeraar een bedrag uit als u overlijdt voor het einde van de verzekering.

Wat is een overlijdensrisicoverzekering?

Veel mensen sluiten een overlijdensrisicoverzekering af als ze een hypotheek afsluiten. Op deze manier kan je man of vrouw de hypotheek of een deel daarvan afbetalen als je overlijdt.

Als je de verzekering afsluit, spreek je af welk bedrag de verzekeraar uitkeert als je overlijdt. Dit bedrag kan hoger worden door winstdeling. Als je nog leeft als de verzekering stopt, krijg je soms een bedrag. Dat hangt af van de winstdeling.

Korte omschrijving

Je kunt kiezen voor een gelijkblijvende en een aflopende risicoverzekering. Bij een gelijkblijvende verzekering is sprake van een de uitkering van een gelijkblijvend vast bedrag. Bij een aflopende risicoverzekering wordt de dekking lager naarmate de looptijd verstrijkt. Dat laatste levert premievoordeel op. Voor deze variant kun je bijvoorbeeld kiezen wanneer je de overlijdensrisicoverzekering koppelt aan de hypotheekschuld. Als je regelmatig op die schuld aflost, kan ook de dekking van de risicoverzekering navenant afnemen.

De polis keert uit aan degene die daartoe in de polis als ‘begunstigde’ is aangewezen.

Deze verzekering (ook wel tijdelijke kapitaalverzekering bij overlijden genoemd) wordt voor veel doeleinden gebruikt, vaak in combinatie met andere vormen van levensverzekering. Meestal om ervoor te zorgen dat nabestaanden niet onverzorgd achterblijven of met hoge lasten blijven zitten (aanvulling nabestaandenpensioen, aflossing hypotheek, uitkoop erfgenamen van zakelijke partner).

Vaak kun je premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid van de verzekerde en een extra uitkering bij overlijden door een ongeval meeverzekeren.

Over de uitkering hoeven de nabestaanden geen inkomstenbelasting te betalen. Of successierechten moeten worden betaald, is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Spreek die goed door met de verzekeraar of je verzekeringsadviseur: een juiste verwerking van de gegevens op de polis, kan later veel belastinggeld uitsparen.

Wanneer moet je de premie betalen?

Meestal kun je de premie per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar betalen. Je betaalt premie totdat de verzekering stopt. Of tot de datum die je hebt afgesproken.
Hoeveel premie moet je betalen?

De premie die je betaalt kan gelijk blijven of tijdens de looptijd veranderen. Je kiest hiervoor als je de verzekering afsluit. Dit kan betekenen dat:

 • Je premie gelijk blijft: je premie blijft gelijk.Je betaalt altijd evenveel premie. Aan het begin van de verzekering kan je premie hoger zijn dan bij een verzekering waarbij de premie verandert. Maar na een tijd kan je premie lager zijn dan de premie die verandert;
 • Je premie verandert: de verzekeraar bepaalt hoeveel premie je moet betalen. De verzekeraar kijkt daarbij naar de hoogte van de uitkering, hoe lang de verzekering nog duurt, en hoe oud je bent. Meestal wordt de premie hoger naarmate je ouder wordt. Bij sommige verzekeringen betaalt je één keer een premie. Dat heet een koopsom.

Hoe hoog is de uitkering?

Als je overlijdt, keert de verzekeraar een bedrag uit. Hoe hoog het bedrag is, spreekt je af als je de verzekering afsluit. Dit bedrag kan een vast bedrag zijn.
Het kan ook een bedrag zijn dat vanaf het begin van de verzekering tijdens de looptijd lager wordt. Hiervoor kunt je kiezen als de verzekering is bedoeld om bij overlijden een lening af te betalen, en die lening geleidelijk wordt afgelost.
Het bedrag kan ook hoger worden door winstdeling, maar nooit lager dan wat je hebt afgesproken. De verzekeraar weet van tevoren niet hoe hoog de winstdeling is. Dus de verzekeraar kan niet van tevoren zeggen hoe hoog de totale uitkering is als je overlijdt.
Als je nog leeft als de verzekering stopt, krijg je een deel van de winst.Ook hierb ij geldt dat de de verzekeraar niet van tevoren kan zeggen hoe hoog de uitkering is als de verzekering stopt.

Wat is winstdeling?

Een winstdeling kan worden gerealiseerd op basis van een contractuele overrentedeling. De verzekeraar belegt je premie in dat geval in staatsobligaties. De hoogte van de winstdeling hangt af van de waarde van de staatsobligaties.
Een andere manier om tot winstdeling te komen is op basis van maatschappijwinstdeling. In dat geval kun je een deel van de winst krijgen, indien je verzekeraar winst maakt. Dan wordt de uitkering hoger. De verzekeraar bepaalt meestal elk jaar hoe hoog je winstdeling is.

Wat doet de verzekeraar met de premie?

De verzekeraar gebruikt de premie voor drie dingen.

 1. De uitkering als je overlijdt.
 2. Je risicodekking:
  1. Arbeidsongeschiktheid: bij sommige overlijdensrisicoverzekeringen kun je ook verzekeren dat je geen premie of maar een deel van de premie hoeft te betalen als je arbeidsongeschikt wordt. Dan betaalt de verzekeraar de premie of een deel van de premie.
 3. De verzekeraar maakt kosten:
  1. Kosten van de verzekeraar: dit zijn bijvoorbeeld kosten voor het bedenken en verkopen van de verzekering. En voor de administratie, en voor het geven van informatie aan klanten.
  2. Kosten van de tussenpersoon of verzekeringsadviseur: sluit je de verzekering af via een tussenpersoon of verzekeringsadviseur? Dan betaalt de verzekeraar meestal ook een bedrag aan de tussenpersoon of verzekeringsadviseur voor het adviseren en verkopen van de verzekering. Dit heet provisie.

Wat gebeurt er als je de verzekering eerder wilt stoppen?

Je mag de verzekering eerder stoppen. Dan betaal je geen premie meer. In het algemeen krijg je dan ook geen uitkering.

De verzekeraar gebruikt de premie voor uitkeringen en andere kosten. Daarom krijg je geen uitkering als je de verzekering eerder stopt.

Het kan zijn dat de verzekering wel een bedrag vertegenwoordigt. Als je ervoor hebt gekozen altijd dezelfde premie af te dragen, dan kan deze premie aan het begin van de verzekering hoger zijn dan bij een verzekering waarbij de premie laag begint en steeds hoger wordt. Daarom krijg je soms een bedrag als je de verzekering vlak na het begin stopt. Je hoeft dan ook geen premie meer te betalen.
Krijg je een medische keuring?

Je moet een vragenlijst over je gezondheid invullen voordat de verzekering begint. Dit heet een gezondheidsverklaring. Met deze gezondheidsverklaring beslist de verzekeraar of je de verzekering kunt afsluiten. Soms zijn er aanvullende voorwaarden nodig.
Heb je bijvoorbeeld een ziekte? Dan moet je misschien meer premie betalen. Of is het niet mogelijk om een arbeidsongeschiktheidsdekking af te sluiten. Als de verzekeraar het nodig vindt, kan deze vragen om een onderzoek door een arts.

Tips

 • Op het gebied van deze polissen bestaat een levendige concurrentie. Het is dus zinvol de verschillende aanbiedingen met elkaar te vergelijken. In de polisvoorwaarden zitten weinig verschillen, omdat nauwelijks sprake is van uitsluitingen; alleen zelfdoding wordt gedurende een beperkte termijn uitgesloten.
 • De premie wordt uitgedrukt in euro’s per 5000 euro verzekerd bedrag en is afhankelijk van leeftijd en geslacht van de verzekerde en van de looptijd van de verzekering.
 • Veel verzekeraars hebben op hun site een module, waarmee je de voor jou geldende premie vrijblijvend kunt berekenen.
 • Soms geldt een korting voor niet-rokers.
 • Bij verzekerde bedragen boven 160.000 euro kan ook een medische keuring naar het hiv-virus worden gedaan.