Zelf.nl biedt oplossing voor klanten Ineas

19 juli 2010

Klanten van Ineas hoeven niet langer onzeker te zijn over hun autoverzekering. De bewindvoerders van Ineas zijn met Zelf.nl een regeling overeengekomen.

Op 24 juni jongstleden trad op verzoek van De Nederlandsche Bank de noodregeling voor Ineas in werking. In verband hiermee eindigen alle verzekeringen voor auto’s met een Nederlands kenteken per 1 september 2010.

“Gelukkig komt er een einde aan de onzekerheid over de dekking tijdens de noodregeling. Door de samenwerking met Zelf.nl zijn alle Beperkt Casco en Volledig Casco schades met terugwerkende kracht vanaf 24 juni 2010 gegarandeerd. En omdat de WA-schades zijn afgedekt via het Waarborgfonds, is er een volledige dekking vanaf de ingangsdatum van de noodregeling.”
– Marinus Pannevis, bewindvoerder van Ineas

Nederlandse Ineas-klanten kunnen vanaf vandaag een verzekering bij Zelf.nl (onderdeel van SNS Reaal). afsluiten.

“Het mes snijdt aan twee kanten. Zelf.nl neemt onzekerheid weg bij de klanten die zich aanmelden en realiseert tegelijkertijd een uitbreiding van het klantenbestand. Tegenover de kosten van de afwikkeling van de schades staat een besparing op onze marketing- en verkoopkosten. Die geven we grotendeels terug aan onze nieuwe klanten.”
– Marco van Muiswinkel, directeur van Zelf.nl

De regeling ziet er als volgt uit:

  • Tot 1 september biedt Zelf.nl gratis Beperkt Cascodekking en Volledig Cascodekking met terugwerkende kracht vanaf 24 juni op de voorwaarden van de Ineas-verzekering. Zelf.nl brengt hiervoor geen premie in rekening.
  • Klanten die een verzekering bij Zelf.nl afsluiten hoeven de Beperkt Casco en Volledig Casco schades niet langer zelf vooruit te betalen. Dit neemt Zelf.nl voor haar rekening.
  • De WA dekking gaat pas in op 1 september 2010. WA-schades tot 1 september 2010 worden gedekt door het Waarborgfonds.
  • Schades met een schadedatum van vóór 24 juni 2010 vallen binnen de afwikkeling van de noodregeling. Dit geldt ook voor de aan Ineas vooruitbetaalde premie voor de periode na 1 september 2010.

Aan Ineas-klanten wordt gevraagd zich vóór 7 augustus te melden.