De voordelen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering

05 december 2019

Het is een gebeurtenis waar we liever niet aan willen denken, maar waar het risico wel onder ogen moet worden gezien. Alleen zo kunnen er namelijk de juiste maatregelen genomen worden en moet een arbeidsongeschiktheidsverzekering zeker overwogen worden. Met zo een verzekering op zak, is men er zeker van, dat er sprake zal zijn van een uitkering in gevallen waarbij de verzekerde niet meer volledig of geheel niet, deel zal kunnen nemen op de arbeidsmarkt. Er wordt met een groot aantal groepen rekening gehouden en valt zo niemand buiten de boot. Het leuke is, dat de hoogte van de premie altijd meevalt. Daar wordt er namelijk gekeken naar alle factoren die te maken hebben met de baan die men uitoefent.


Er wordt rekening gehouden met een groot aantal factoren

Financiële garanties voor de toekomst zijn nu eenmaal van groot belang en zorgen ze voor een ware geruststelling bij het uitoefenen van de baan. Een ongeluk is nu eenmaal snel geschiedt en zal de verzekering zorgen voor het toch nog kunnen voldoen aan de financiële verplichtingen. Bij het berekenen van de premie, wordt door de verzekeraar gekeken naar het risico die de baan in zich heeft. Wie bijvoorbeeld veel fysiek bezig moet zijn en in aanraking komt met gereedschap zoals een haakse slijper, zal een hogere premie moeten betalen dan een persoon die op kantoor stukken moet opmaken. Er wordt echter ook gekeken naar de omzet van het bedrijf en zal de premie daar een weerspiegeling van zijn. Het is goed om daarbij gelijk de hoogte aan te geven van het bedrag dat men uitgekeerd wil hebben. De wijze van berekenen, moet ervoor zorgen, dat zelfs de kleinste ZZP’er de mogelijkheid heeft om zo een verzekering af te sluiten.


Wordt het een eenmalige uitkering of maandelijks?

Indien het zo ver komt, om de vergoeding uit te keren, wordt er de mogelijkheid geboden om de uitkering in een keer te ontvangen of voor een maandelijks bedrag. Het ligt er allemaal aan, war men aan afspraken heeft lopen op financieel gebied. De uitkering van het bedrag in een keer, biedt de mogelijkheid om bijvoorbeeld schuldeisers gelijk te betalen. Dat is een geruststelling en voorkomt men zo grotere problemen. Het is overigens aangeraden, om als bedrijf ook een passende aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Bij de maandelijkse uitkering, wordt het bedrag tot een vooraf bepaalde leeftijd, elke maand overgemaakt. Hier wordt er ook gekeken naar de omzet van het bedrijf en wordt het percentage waarover men ongeschikt is verklaard, meegenomen. Het staat in alle gevallen buiten twijfel, dat er strikt gewerkt zal worden volgens de bevindingen van de artsen. Over het algemeen geldt er de regeling, dat vanaf 35% naar beneden arbeidsongeschikt te zijn verklaard, men overgaat tot de betaling van volledig bedrag.


Bij een particuliere verzekeraar gelden er andere voorwaarden

Arbeidsongeschiktheid kan op verschillende manieren worden geïnterpreteerd. Een persoon die bijvoorbeeld als arts werkzaam was, maar nu wel goed wordt bevonden om achter de kassa te staan bij de drogist, zal niet Arbeidsongeschikt worden verklaart bij het afgesloten hebben van de verzekering bij de UVW. Particuliere verzekeraars kijken echter wel naar het type beroep. De premie wordt immers ook aan de hand daarvan bepaald. Het is namelijk wel verstandig om uit te gaan van deze regeling, omdat er anders wat ongemakkelijk zal zijn, om na een ongeval of ziekte, geschikt te worden gevonden voor een beroep waar jij helemaal geen affiniteit mee hebt.

Het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering, mag dus nooit achterwege blijven en is de verzekering beschikbaar voor een groot aantal beroepsgroepen. Zelfstandigen, maar ook zij die voor een werkgever werken, kunnen er eentje afsluiten. De regeling om elke maand een vast bedrag uitgekeerd te krijgen, tot aan de pensioengerechtigde leeftijd, is wel aantrekkelijk, en kan het leven, zelfs na zo een ernstig ongeval of ziekte, toch wel normaal voortgang hebben.