Inboedelpremies in drie jaar tijd ruim 40% hoger

20 september 2010

Een nieuwe inboedelwaardemeter en tariefsverhogingen hebben de gemiddelde prijs van een inboedelverzekering in 3 jaar tijd met ruim 40% doen toenemen.

Dat blijkt uit onderzoek van MoneyView, dat ruim 50 inboedelpolissen tegen het licht hield en de resultaten vergeleek met die van 2009 en 2007.

Tussen 2007 en 2009 daalden de tarieven gemiddeld 7%. Echter, klanten gingen hierdoor niet minder betalen, omdat in dezelfde periode de gemiddelde waarde van een inboedel met 33% toenam.
Deze toename werd veroorzaakt door een andere manier van vaststellen van de waarde van inboedels door het Verbond van Verzekeraars (de zogenaamde inboedelwaardemeter).
Hierdoor was een klant in 2009 alsnog gemiddeld 20% meer kwijt dan in 2007.

In het afgelopen jaar nam niet alleen de gemiddelde waarde van de inboedels verder toe, maar stegen óók de verzekeringstarieven. Volgens MoneyView resulteerde dit in een additionele premiestijging van 20%.
Hier zijn met name de gestegen verzekeringstarieven debet aan; mede door een toegenomen schadelast verhoogden verzekeraars de tarieven met gemiddeld 18%.

MoneyView vergeleek de verschillende inboedelverzekeraars ook op prijs en kwaliteit. Daarbij scoorden ANWB, London, Unigarant en Verzekeruzelf.nl het beste op prijs en Aegon, Interpolis, SNS Bank en Turien & Co. op kwaliteit.