Florius/MoneYou, Innofin, Loyalis, NHP en Paerel scoren met lage premies overlijdensrisico

01 februari 2008

In de Research Special Overlijdensrisicoverzekeringen heeft MoneyView haar ProductRating toegepast op overlijdensrisicoverzekeringen.

Florius/MoneYou, Innofin, Loyalis, NHP en Paerel Leven scoren hierbij goed op de prijsstelling van het product, terwijl Avéro Achmea/Woonfonds, De Amersfoortse, Falcon en Nationale-Nederlanden/ING de grootste flexibiliteit bieden. Hierbij geldt –zoals men zou verwachten- dat een goede score op prijs in zijn algemeenheid omgekeerd evenredig is met de kwaliteit en andersom.

De MoneyView ProductRating kent twee vormen: de ProductRating ‘Flexibiliteit’ en de ProductRating ‘Prijs’:

 • In de ProductRating ‘Flexibiliteit’ komt de beoordeling tot uitdrukking van circa 35 productkenmerken (zie bijlage). Daarmee ontstaat een indruk van de mogelijkheden, dekkingen en de flexibiliteit van het product: hoe meer sterren, hoe uitgebreider de dekkingen en hoe groter de flexibiliteit.
 • In de ProductRating ‘Prijs’ komt tot uitdrukking welke producten de laagste prijsstelling hebben, gebaseerd op (per product) meer dan 150 fictieve klantcasussen.

Dit leverde het volgende beeld op:

MoneyView ProductRating ‘Flexibiliteit’ Overlijdensrisico

 • Avéro Achmea/Woonfonds Overlijdensrisicoverzekering
 • De Amersfoortse Overlijdensrisicoverzekering
 • Falcon Leven Overlijdensrisicoverzekering (Falcon Leven LevensPlan+ Risico)
 • Nationale-Nederlanden/ING Bank Overlijdensrisicoverzekering

MoneyView ProductRating ‘Prijs’ Overlijdensrisico

 • Florius/MoneYou Overlijdensrisicoverzekering1
 • Innofin Hypotheekrisicoverzekering Budget2
 • Loyalis Risicoplan
 • NHP Overlijdensrisicoverzekering
 • Paerel Leven Hypotheek Overlijdensrisicoverzekering3

Tenzij anders vermeld geldt de ProductRating voor zowel gelijkblijvende en lineair dalende als annuïtair dalende risicoverzekeringen.

Bij de ProductRating ‘Prijs’ zijn de algemene, voor iedereen beschikbare tarieven onderzocht, inclusief de zogenaamde ‘hypotheektarieven’ en ‘rokers/niet rokers tarieven.
De overige speciale tarieven, die alleen beschikbaar zijn voor bepaalde beroepen of waarvoor specifieke inkomens-, vermogens- of gezondheidseisen gelden, zijn buiten de prijsanalyse gelaten. Deze speciale tarieven behoren overigens in het algemeen tot de scherpste tarieven in de markt.

Over MoneyView en de Research Special

MoneyView is het onafhankelijke onderzoeks- en benchmarkinstituut voor financiële dienstverleners. MoneyView volgt op dagelijkse basis de productontwikkelingen op het gebied van levensverzekeringen, pensioenen, hypotheken, schadeverzekeringen, beleggingsproducten en bancaire producten.
De Research Special Overlijdensrisicoverzekeringen is de vierde in de reeks kwartaalrapportages van MoneyView, waarin telkens een andere deelmarkt uitgebreid wordt beschreven. In deze Research Special worden de recente ontwikkelingen op de Nederlandse markt voor overlijdensrisicoverzekeringen nader belicht en worden de producten in de markt geanalyseerd en beoordeeld middels de MoneyView ProductRating.

1 Geldt alleen voor gelijkblijvende risicoverzekering

2 Dit product is alleen verkrijgbaar voor niet-rokers

3 Score van Paerel Leven geldt voor Lineair dalende en Annuïtair Dalende Risicotarieven