Allianz, Univé en Delta Lloyd bovenaan in ProductRating AO-Verzekeringen

27 februari 2009

In de Research Special Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen heeft MoneyView haar ProductRating toegepast op Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

Univé krijgt vijf sterren voor de kwaliteit van haar product, Delta Lloyd voor de prijsstelling. Allianz Inkomensverzekeringen scoort met twee producten vijf sterren op kwaliteit én met twee andere producten op de prijsstelling. Zodoende heeft Allianz vier producten in het assortiment met een 5-sterren ProductRating.
Opvallend is overigens wel dat er niet één product is dat zowel op prijs als op kwaliteit een ’5-sterren’-beoordeling verdiende.

Aanbieders troeven elkaar af met kortingen en speciale producten

In de markt voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen is een felle concurrentiestrijd gaande. Het aantal zelfstandig ondernemers nam in de afgelopen jaren sterk toe tot ongeveer een miljoen; hiervan is slechts ongeveer de helft verzekerd is tegen arbeidsongeschiktheid. Er is hier dus sprake van een markt met een zeer aantrekkelijk potentieel, reden voor aanbieders van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen om elkaar hevig te beconcurreren. Het resultaat: veel kortingen en nieuwe ‘speciale’ producten

Concurrerende markt

Nadat de Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen in 2004 werd afgeschaft, waren zelfstandig ondernemers genoodzaakt om zich individueel te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheidsrisico. Dit leidde tot een forse stijging van de totale betaalde bruto premie naar ruim 1,9 miljard euro in 2005. Inmiddels is aantal zelfstandig ondernemers doorgegroeid naar een miljoen, waarvan nog niet eens de helft een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft. Om dit aantrekkelijke marktpotentieel te benutten, concurreren de aanbieders heftig op prijs én introduceren ze een nieuwe generatie arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, namelijk producten die een beperktere dekking kennen dan de ‘traditionele’ AO-verzekeringen.

Hierbij vallen er op hoofdlijnen drie nieuwe productsoorten te onderkennen:

 • AO-verzekeringen die alleen een uitkering geven als arbeidsongeschiktheid optreedt naar aanleiding van een ongeval
 • AO-verzekeringen die in alle gevallen van arbeidsongeschiktheid een uitkering geven, maar met een beperkte uitkeringsduur
 • AO-verzekeringen die alleen een uitkering geven als zich een bepaalde ziekte of aandoening openbaart

Met deze nieuwe generatie ‘uitgeklede’ producten proberen aanbieders de altijd relatief hoge premies van de volledige arbeidsongeschiktheidsdekkingen beter toegankelijk te maken voor startende ondernemers, die vaak aanhikken tegen deze hoge premies voor de volledige dekking.
Naast de nieuwe generatie AO-verzekeringen werken steeds meer verzekeraars met al dan niet tijdelijke kortingen op hun bestaande tarief om in de scherpe concurrentie de slag niet te missen.

De MoneyView ProductRating

De MoneyView ProductRating kent twee vormen:

 • De ProductRating ‘Kwaliteit’: in de ProductRating ‘Kwaliteit’ komt de beoordeling tot uitdrukking van meer dan 60 productkenmerken (zie bijlage) op het gebied van dekkingen en voorwaarden.
 • De ProductRating ‘Prijs’: in de ProductRating Prijs komt tot uitdrukking welke producten de laagste prijsstelling hebben, gebaseerd op door MoneyView uitgevoerde premieberekeningen op basis van meer dan 10.000 fictieve klantprofielen.

De ProductRating leverde het volgende beeld op:

Op basis van Kwaliteit:

 • Allianz Arbeidsongeschiktheidsverzekering (Allianz Inkomensverzekeringen AOV)
 • Allianz Arbeidsongeschiktheidsverzekering (Allianz Inkomensverzekeringen Interval AOV)
 • Univé Arbeidsongeschiktheidsverzekering (Univé Risicoverminderaar)

Op basis van Prijs:

 • Allianz Arbeidsongeschiktheidsverzekering (Allianz Inkomensverzekeringen AOV Absoluut)
 • Allianz Arbeidsongeschiktheidsverzekering (Allianz Inkomensverzekeringen AOV Essentie)
 • Delta Lloyd Arbeidsongeschiktheidsverzekering (Delta Lloyd AOV Uitgebreid)

Bovenstaande Ratings betreffen de ‘uitgebreide’ arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Voor de producten met beperkte dekking of beperkte uitkeringsduur creëerde MoneyView een separate ProductRating.