Ervaringen met inboedelverzekeringen

De inboedelverzekering dekt onder andere de schade aan de spullen in uw huis als gevolg van in de polis genoemde risico’s.

Inboedelverzekeringen vergelijken
Ontdek hier ook de goedkoopste verzekering
Sorteer op:

Vergelijking van alle inboedelverzekeraars

1. InShared Inboedelverzekering

9.429

2. United Insurance Inboedelverzekering

9.296

3. SNS Bank Inboedelverzekering

8.033

4. ABN AMRO Inboedelverzekering

7.942

5. Turien & Co. Inboedelverzekering

7.843

6. Interpolis Inboedelverzekering

7.842

7. Nationale-Nederlanden Inboedelverzekering

7.737

8. Centraal Beheer Achmea Inboedelverzekering

7.676

9. Generali Inboedelverzekering

7.670

10. Aegon Inboedelverzekering

7.560

11. REAAL Inboedelverzekering

7.436

12. ANWB Inboedelverzekering

7.250

13. Unigarant Inboedelverzekering

7.250

14. Verzekeruzelf.nl Inboedelverzekering

7.245

15. Zelf Inboedelverzekering

7.186

16. Delta Lloyd Inboedelverzekering

7.140

17. BLG Inboedelverzekering

6.925

18. Ditzo Inboedelverzekering

6.865

19. Avéro Achmea Inboedelverzekering

6.811

20. OHRA Inboedelverzekering

6.802

21. ZLM Inboedelverzekering

6.794

22. ING Inboedelverzekering

6.787

23. Allianz Inboedelverzekering

6.656

24. FBTO Inboedelverzekering

6.596

25. Woongarant Inboedelverzekering

6.577

26. London Inboedelverzekering

6.560

27. Kruidvat Inboedelverzekering

6.533

28. HEMA Inboedelverzekering

6.500

29. EAG Inboedelverzekering

6.333

30. Florius Inboedelverzekering

6.320

31. De Goudse Inboedelverzekering

6.311

32. Bruns ten Brink Inboedelverzekering

6.240

33. Polis Direct Inboedelverzekering

6.188

34. DAK Inboedelverzekering

6.175

35. ASR Inboedelverzekering

6.149

36. Univé Inboedelverzekering

6.147

37. Klaverblad Inboedelverzekering

6.100

38. BNP Paribas Cardif Inboedelverzekering

6.075

39. MoneYou Inboedelverzekering

6.020

40. RVS Inboedelverzekering

6.020

41. De Nederlanden van Nu Inboedelverzekering

5.875

42. Proteq Inboedelverzekering

5.850

43. National Academic Inboedelverzekering

5.833

44. Promovendum Inboedelverzekering

5.786

45. Nh1816 Inboedelverzekering

5.762

46. Aon Inboedelverzekering

5.733

47. AXA Inboedelverzekering

5.533

48. De Zeeuwse Inboedelverzekering

5.455

49. Winterthur Inboedelverzekering

5.313

50. Nedasco Inboedelverzekering

5.222

51. ZEKUR Inboedelverzekering

5.083

52. Zevenwouden Inboedelverzekering

4.636

53. AnsvarIdéa Inboedelverzekering

4.636

54. Nationaal Spaarfonds Inboedelverzekering

4.412

55. Lancyr Inboedelverzekering

0.000

56. VvAA Inboedelverzekering

0.000

57. Rialto Inboedelverzekering

0.000

58. Neckermann Inboedelverzekering

0.000

59. Trekpleister Inboedelverzekering

0.000

60. OVZ Inboedelverzekering

0.000

61. WoonTrust Inboedelverzekering

0.000

62. Credeo Inboedelverzekering

0.000

63. onna-onna Inboedelverzekering

0.000

64. WitGeld Inboedelverzekering

0.000

65. IAK Inboedelverzekering

0.000

66. Meeùs Inboedelverzekering

0.000

67. Kroodle Inboedelverzekering

0.000

68. PolisVoorMij Inboedelverzekering

0.000

Wat is een inboedelverzekering?

De inboedelverzekering dekt onder andere de schade aan de spullen in uw huis als gevolg van in de polis genoemde risico’s.

Welke risico’s zijn verzekerd?

Dat kunnen risico’s zijn als brand, storm, diefstal, neerslag, bliksem, explosie of vorst. De financiële gevolgen hiervan zijn vaak zeer groot. De schade die de verzekeraar vergoedt, is vaak vele malen hoger dan de door u betaalde premie voor de verzekering.

Polisvoorwaarden verschillen per verzekeraar. Vaak kunt u naast de standaarddekking ook kiezen voor een uitgebreidere dekking. Voor bepaalde zeer waardevolle spullen, bijvoorbeeld sieraden, kunt u een speciale verzekering afsluiten.

Korte omschrijving

Een groot aantal gevaren is verzekerd (brand, rook- en roetschade, storm, inbraak en diefstal, diverse vormen van waterschade, aanrijdingen, vandalisme). Als reparatie niet mogelijk is, wordt de nieuwwaarde vergoed. Uitgesloten blijven oorzaken met een catastrofeachtig karakter, zoals oorlogssituaties, atoomkernreacties, overstromingen.

Deze verzekering wordt vaak ‘brandverzekering’ genoemd, verwijzend naar het belangrijkste risico dat vroeger was gedekt. Maar inmiddels is de dekking veel ruimer. Verzekeraars concurreren niet alleen op prijs, maar ook op voorwaarden. In zijn algemeenheid gelden er doorgaans welbeperkingen (onder meer in verband met diefstalgevoeligheid) voor inwoners van grote steden en voor kamerbewoners. Naast directe schade aan de inboedel zijn ook bepaalde kosten gedekt, zoals de kosten van het opruimen na een schade, of het opsporen van de oorzaak van een lekkage.

Wat mag u van een verzekeraar verwachten?

Wanneer u een schade bij de verzekeraar of uw verzekeringsadviseur meldt, zal de verzekeraar of uw verzekeringsadviseur u zo snel mogelijk informeren of uw schade onder de dekking van uw verzekering valt. Wanneer dit het geval is, zal de verzekeraar zo snel mogelijk overgaan tot de daadwerkelijke schaderegeling.

Wanneer u het oneens bent met de wijze waarop de schade door een expert is vastgesteld, dan kunt u een contra-expertise laten uitvoeren. Deze contra-expertise wordt door de verzekeraar vergoed.

Wat zijn uw verplichtingen?

Er moet premie voor deze verzekering worden betaald. Over de premie wordt assurantiebelasting geheven. Soms worden er ook poliskosten in rekening gebracht.

Heeft u schade, dan moet u dit zo snel mogelijk aan uw verzekeraar of uw verzekeringsadviseur melden.

Als er iets in uw situatie verandert, moet u dit ook zo snel mogelijk laten weten aan uw verzekeraar of uw verzekeringsadviseur. Schade en de gevolgen ervan moet u zo veel mogelijk beperken.

Van welke factoren is de hoogte van de premie afhankelijk?

Een aantal dingen is belangrijk als de verzekeraar de premie bepaalt. De volgende zijn het belangrijkst:

 • De waarde van de spullen.
 • Waar u woont.
 • Type woning.
 • Eventueel genomen inbraakpreventieve maatregelen.
 • Omvang van de dekking.
 • Schadeverleden.
 • Al dan niet garantie tegen onderverzekering.

Wat wordt er behalve schade nog meer van de premie betaald?

Van de premie wordt, behalve schade, ook het volgende betaald:

 • De kosten van voorlichting om schade te voorkomen.
 • De kosten van de schaderegeling.
 • (Contra-)expertise.
 • Bereddingskosten.
 • Vergoeding opruimingskosten.
 • Vergoeding saneringskosten
 • De kosten van de verzekeraar. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor het bedenken en verkopen van de verzekering. En voor de administratie en voor het geven van informatie aan klanten.
 • De kosten van de bank of verzekeringsadviseur. Sluit u de verzekering af via een bank of verzekeringsadviseur? Dan betaalt de verzekeraar meestal ook een bedrag aan de bank of verzekeringsadviseur. Dit bedrag wordt provisie genoemd.
 • Stichting Salvage Deze landelijke organisatie zorgt na een brand voor persoonlijke hulpverlening, maximale schadebeperking en zaakwaarneming namens verzekeraars.

Let op

 • De belangrijkste verschillen in de verschillende dekkingen vind je waar het gaat om kostbare zaken, zoals juwelen, schilderijen, verzamelingen, audio-video-apparatuur en elektronica. Alle verzekeraars vergoeden deze zaken tot een bepaald maximum bedrag, maar die bedragen verschillen van geval tot geval.
 • De meeste verzekeraars hanteren regionale tarieven (grote steden het duurst).
 • Preventieve maatregelen (vooral inbraakpreventie) kunnen premiekorting opleveren.
 • Let erop dat het verzekerd bedrag overeenkomt met de volledige (nieuw)waarde van je inboedel. Als bij schade blijkt dat het verzekerd bedrag te laag is, dan krijg je een gedeeltelijke schadevergoeding. Veel verzekeraars bieden echter verzekeringsmogelijkheden met ‘garantie tegen onderverzekering’.
 • Verzekeraars hebben een Inboedelwaardemeter, waarmee je eenvoudig de nieuwwaarde van je inboedel kunt berekenen.
 • Voor risico’s die moeilijk te verzekeren zijn (bijvoorbeeld inboedels van woonwagens of op grond van eerder schadeverloop), kun je bij een speciale verzekeraar (Rialto) terecht.