Ervaringen met aansprakelijkheidsverzekeringen

Met de aansprakelijkheidsverzekering zijn u en uw gezin verzekerd voor aansprakelijkheid voor materiële schade en letselschade veroorzaakt aan anderen.

Aansprakelijkheidsverzekeringen vergelijken
Ontdek hier ook de goedkoopste verzekering
Sorteer op:

Vergelijking van alle aansprakelijkheidsverzekeraars

1. InShared Aansprakelijkheidsverzekering

9.037

2. Klaverblad Aansprakelijkheidsverzekering

8.364

3. ABN AMRO Aansprakelijkheidsverzekering

8.333

4. Aegon Aansprakelijkheidsverzekering

7.857

5. Turien & Co. Aansprakelijkheidsverzekering

7.789

6. OHRA Aansprakelijkheidsverzekering

7.652

7. Avéro Achmea Aansprakelijkheidsverzekering

7.633

8. Bruns ten Brink Aansprakelijkheidsverzekering

7.622

9. Nationale-Nederlanden Aansprakelijkheidsverzekering

7.531

10. Interpolis Aansprakelijkheidsverzekering

7.417

11. ASR Aansprakelijkheidsverzekering

7.359

12. ZLM Aansprakelijkheidsverzekering

7.319

13. Kruidvat Aansprakelijkheidsverzekering

7.257

14. Univé Aansprakelijkheidsverzekering

7.207

15. Delta Lloyd Aansprakelijkheidsverzekering

7.141

16. DAK Aansprakelijkheidsverzekering

7.060

17. Promovendum Aansprakelijkheidsverzekering

7.059

18. Florius Aansprakelijkheidsverzekering

7.020

19. Polis Direct Aansprakelijkheidsverzekering

7.017

20. Verzekeruzelf.nl Aansprakelijkheidsverzekering

6.952

21. EAG Aansprakelijkheidsverzekering

6.950

22. United Insurance Aansprakelijkheidsverzekering

6.862

23. Reaal Aansprakelijkheidsverzekering

6.805

24. Unigarant Aansprakelijkheidsverzekering

6.643

25. Allianz Aansprakelijkheidsverzekering

6.514

26. SNS Aansprakelijkheidsverzekering

6.514

27. MoneYou Aansprakelijkheidsverzekering

6.500

28. De Goudse Aansprakelijkheidsverzekering

6.451

29. De Nederlanden van Nu Aansprakelijkheidsverzekering

6.417

30. ING Aansprakelijkheidsverzekering

6.354

31. FBTO Aansprakelijkheidsverzekering

6.324

32. BLG Aansprakelijkheidsverzekering

6.300

33. Aon Aansprakelijkheidsverzekering

6.265

34. ANWB Aansprakelijkheidsverzekering

6.250

35. Ditzo Aansprakelijkheidsverzekering

6.125

36. Centraal Beheer Aansprakelijkheidsverzekering

5.987

37. London Aansprakelijkheidsverzekering

5.972

38. National Academic Aansprakelijkheidsverzekering

5.947

39. Nationaal Spaarfonds Aansprakelijkheidsverzekering

5.853

40. BNP Paribas Cardif Aansprakelijkheidsverzekering

5.833

41. Zelf Aansprakelijkheidsverzekering

5.829

42. HEMA Aansprakelijkheidsverzekering

5.818

43. Kroodle Aansprakelijkheidsverzekering

5.667

44. Woongarant Aansprakelijkheidsverzekering

5.457

45. Proteq Aansprakelijkheidsverzekering

5.433

46. Generali Aansprakelijkheidsverzekering

5.406

47. RVS Aansprakelijkheidsverzekering

5.354

48. De Zeeuwse Aansprakelijkheidsverzekering

4.636

49. Meeùs Aansprakelijkheidsverzekering

4.077

50. Nh1816 Aansprakelijkheidsverzekering

3.700

51. Lancyr Aansprakelijkheidsverzekering

0.000

52. VvAA Aansprakelijkheidsverzekering

0.000

53. De Vereende Aansprakelijkheidsverzekering

0.000

54. Nedasco Aansprakelijkheidsverzekering

0.000

55. Neckermann Aansprakelijkheidsverzekering

0.000

56. Trekpleister Aansprakelijkheidsverzekering

0.000

57. Zevenwouden Aansprakelijkheidsverzekering

0.000

58. AnsvarIdéa Aansprakelijkheidsverzekering

0.000

59. ZEKUR Aansprakelijkheidsverzekering

0.000

60. onna-onna Aansprakelijkheidsverzekering

0.000

61. WitGeld Aansprakelijkheidsverzekering

0.000

62. IAK Aansprakelijkheidsverzekering

0.000

63. PolisVoorMij Aansprakelijkheidsverzekering

0.000

64. Huis In Eén Aansprakelijkheidsverzekering

0.000

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Met de aansprakelijkheidsverzekering zijn u en uw gezin verzekerd voor aansprakelijkheid voor materiële schade en letselschade veroorzaakt aan anderen.

Schade kan op heel veel manieren ontstaan. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat je onbedoeld spullen van een ander beschadigt of dat iemand door jouw schuld gewond raakt. In dat geval kun je ervan uitgaan dat je hiervoor meestal aansprakelijk bent. Een schadeclaim kan hoog oplopen.

Een aansprakelijkheidsverzekering dekt de financiële gevolgen van de aansprakelijkheid van jou en je gezin voor materiële schade en letselschade.

Welke risico’s dekt een aansprakelijkheidsverzekering?

Materiële schade
Gaat het om kapotte spullen? Dan is sprake van materiële schade. De afhandeling van dit soort schade kost meestal weinig moeite.

Letselschade
Zijn er doden of gewonden in het spel? Er is dan letselschade. Het is dan erg belangrijk dat de schade zorgvuldig wordt afgehandeld. Het kan gaan om gevoelige en ingewikkelde situaties. Hierdoor kunnen de schadebehandeling en -vergoeding langer duren.
Hoe groot de schade van een slachtoffer is, kun je meestal pas goed beoordelen als het slachtoffer (vrijwel) is genezen.
Schade aan je eigen spullen valt niet onder deze verzekering. Ook is schade aan spullen die je huurt of leent niet altijd verzekerd. Het is onmogelijk alle situaties in de polisvoorwaarden op te schrijven die verzekerd zijn. Iedere gebeurtenis is anders.
Daarom staat vaak in de polisvoorwaarden wat niet verzekerd is. Bijvoorbeeld schade die je met je auto, motor, brom- of snorfiets veroorzaakt.
Of schade die je tijdens je werk veroorzaakt. Voor dit soort schade bestaan andere verzekeringen. Schade die je met opzet hebt veroorzaakt, wordt nooit vergoed. Voor de verzekering geldt soms een eigen risico.

Welke risico’s zijn verzekerd?

De kosten hiervan kunnen hoog oplopen. Met deze verzekering bescherm je je tegen financiële problemen naar aanleiding van door jou veroorzaakte schade.

De schade die de verzekeraar vergoedt, is vaak vele malen hoger dan de door jou betaalde premie voor de verzekering.
Bij deze verzekering is soms een eigen risico van toepassing. Voor sommige situaties is de aansprakelijkheidsverzekering niet bedoeld. Je moet dan denken aan aansprakelijkheid naar aanleiding van een ongeval veroorzaakt met jouw auto, motor, brom- of snorfiets.
Dit geldt ook voor aansprakelijkheid voor schade die je hebt veroorzaakt tijdens je werk. Hiervoor kan een andere verzekering worden afgesloten. Kijk voor andere situaties in je polisvoorwaarden.

Korte omschrijving

 • Het particuliere aansprakelijkheidsrisico is ook gedekt, wanneer de schade wordt toegebracht door je dieren of door (on)roerende zaken die je bezit.
 • Heb je een gezinsaansprakelijkheidsverzekering, dan is ook de schade die je partner of een van je kinderen aan anderen toebrengt, verzekerd.
 • Minderjarige kinderen zijn altijd meeverzekerd, ook als ze niet thuis wonen.
 • Meerderjarige kinderen zijn meeverzekerd als ze thuis wonen of buitenshuis wonen in verband met studie.
 • Sommige verzekeraars rekenen ook logés en inwonende ouders, schoonouders en grootouders voor deze verzekering tot je gezin.e aansprakelijkheid voor letselschaden die gezinsleden elkaar toebrengen is gedekt.
 • Ook gedekt zijn de kosten in verband met niet-terechte aanspraken (iemand stelt je ten onrechte aansprakelijk). De verzekeraar neemt het verweer daartegen geheel voor zijn rekening en ook neemt hij daarmee alle rompslomp uit handen.
 • De polis werkt volgens het beginsel dat alles gedekt is, wat niet met zoveel woorden in de polis is uitgesloten. Dat betekent ook dat er sprake is van een werelddekking. Maar: ook (geleidelijke) milieuschaden (veroorzaakt door bijvoorbeeld een olietank, of asbest) zijn gedekt, voor zover je voor die schade aansprakelijk bent.

Tips

 • Heb je geen gezin, dan kun je volstaan met een (goedkopere) dekking voor een alleenstaande.
 • Sommige verzekeraars bieden je de mogelijkheid vrijwillig een eigen risico te nemen, waardoor je de premie kunt verminderen.
 • Bij een gezinsdekking is de grootte van het gezin niet van invloed op de premie. Ook het hebben van dieren (en het aantal daarvan) of huizen (inclusief vakantiehuizen) beïnvloedt de hoogte van de premie niet.
 • De verzekeraar keert alleen uit wanneer sprake is van schade waarvoor je volgens de wet en het recht aansprakelijk bent en niet de schade waarvoor je je alleen moreel verantwoordelijk voelt.
 • Deze verzekering dekt niet het aansprakelijkheidsrisico dat met motorrijtuigen verband houdt. Daarvoor heb je een (wettelijk verplichte) Wam-verzekering nodig.
 • Ander motorisch voortbewogen materieel kan wel binnen de AVP vallen.
 • Het aansprakelijkheidsrisico voor schade aan geleende, gehuurde (en dergelijke) zaken, is beperkt gedekt.
 • Pure opzet (het oogmerk om schade toe te brengen of de zekerheid dat die zou ontstaan) is uitgesloten.
 • Voor dekking voor vrijwilligers kijk je op vrijwilligerswerk.nl.